stocks_2012252b

Световната банка запази прогнозата си за растежа на българската икономика с 2,2% през 2016 г.

Прогнозата за икономическия растеж в България е без промяна. Световната банка прогнозира растеж на българската икономика от 2,2% през 2016 г. и 2,7% през 2017 г.

Финансовата институция не е променила своята прогноза за икономическото развитие на страната ни спрямо предишната си прогноза, направена през януари. Световната банка понижи своята прогноза за растежа на световната икономика през тази година до 2,4% в сравнение с прогнозираните през януари 2,9%.
Това свиване е предизвикано от забавянето на темповете на растеж в страните с развита икономика, запазващите се ниски равнища на цените на борсовите стоки, слабите показатели на световната търговия и съкращаването на капиталовите потоци. Банката отбеляза в своя юнски доклад „Глобални икономически перспективи“, че развиващите се пазари, зависещи от износа на суровини се мъчат да се адаптират към по-ниските цени на петрола, цветните метали и на останалите суровини, формирайки около половината от низходяща ревизия на прогнозите за растежа на световната икономика.
Световната банка вече очаква анемичен растеж на тези икономики с едва 0,4% – далеч под прогнозата в началото на годината за растеж с 1,2 на сто. В същото време нововъзникващите икономики, които са вносителки на суровини, се справят по-добре, но ползите от по-ниските цени на енергията и на останалите суровини се материализират бавно, посочи Световната банка.
Сега тя очаква БВП на тези страни да нарасне с 5,8% при януарска прогноза за растеж с 5,9 на сто. Световната банка намали рязко своите прогнози за икономическия растеж на САЩ, като за 2016 година вече очаква повишение на американския БВП с едва 1,9% при предишна прогноза през януари за растеж от 2,8 на сто, мотивирайки се с рязкото понижение на инвестициите в енергийния сектор и с по-слабия износ.
Относно еврозоната тя прогнозира повишение на БВП на региона с 1,6% през тази година – малко под януарска прогноза за растеж с 1,7%, въпреки извънредните стимулиращи мерки в подкрепа на растежа, предприети от ЕЦБ и позитивния ефект от по-ниските енергийни и цените на останалите суровини.
В същото време СБ запази без промяна своята оценка за растеж на китайската икономика с 6,7% през настоящата година след растеж с 6,9% през 2015-а година. Тя обаче очаква ново забавяне на растежа на БВП на Китай до 6,3% през 2018-а година с оглед на продължаващия процес на ребалансиране на втората по сила световна икономика от експортно-ориентиран към растежен модел, залагащ на вътрешното потребление.
Русия ще се окаже в по-дълбока рецесия през настоящата година, като световната банка вече очаква свиване на БВП на страната с 1,2% през тази година при януарска прогноза за понижение с 0,7 на сто, преди руската икономика да нарасне с 1,4% през 2017-а и с 1,8% през 2018-а година (при предходна прогноза за растеж съответно с 1,3% и с 1,5%).
Източник: БГНЕС

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Коментарите отразяват личното мнение на читателите и могат да не съвпадат с позицията на Редакцията.