Архив за етикет: биотехнологии

Науката и бизнесът си подадоха ръка

  • Акад. Атанас Атанасов: „В сътрудничеството на учените с Universal Bulgarian Investment ще се възроди предприемаческият дух”.

  • Академическият съвет на Софийския университет одобри публично-частно партньорство.

30.06.2016

Академическият съвет  на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, на 29-ти юни т.г., одобри с пълно мнозинство  изключително полезна инициатива – дългосрочно сътрудничество и взаимодействие между Български геномен център и Universal Bulgarian Investment. По този повод разговаряме с акад. Атанас Атанасов, ръководител на Геномен център към СУ „Св. Климент Охридски“.

Акад. Атанасов, какви са основните цели на споразумението между учените и Universal Bulgarian Investment?

– Първата основна цел е постигане на значимо сътрудничество и синергизъм в дейностите между науката (имам предвид  изследователската, иновационната и образователната й политика) от една страна и бизнеса от друга.  Геномиката, биотехнологиите, молекулярната селекция ще се включат в процеса на ускоряване създаването на нова генерация  български сортове пшеница и слънчоглед. Това е пътят, по който ще излезем от задънената ситуация на спад на българските семена на националния пазар.

Друга съществена цел е осигуряване на ефективен конкурентен трансфер на съвременни технологии. Това ще допринесе за усъвършенстване  анализа и оценката на качеството и безопасността на храните, ще повлияе благоприятно върху стойността на българските продукти.  Заем априори, че те имат изключително ценни качества. Целта е на нашия пазар  отново да излязат прекрасните български храни.

На трето място очакваме да се ускори процесът, свързан с образованието на младите кадри, с възраждане на техния предприемачески дух. Това ще ни гарантира качество, възможност на международния пазар да сме конкурентноспособни и да печелим проекти, заедно с наши западни и източни партньори.

Очакваме, че геномиката ще пренесе в бизнеса посланието за обединение, което съществува в академичната наука, за да се повиши това, което се произвежда в България и да се разширят кешовите пазари на земеделските хранителни продукти с нови сортове, с иновации.

- Кога очаквате първите резултати?

Сега започваме. Едни резултати очакваме в рамките на една година, други  – в рамките на няколко години и т.н.

- Тази инициатива е  изключително полезна за България…

– Да, стартира публично-частно партньорство. В   него ще вложат своите знания и опит учени от Софийския университет, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, и другите университети. Науката и бизнесът си подадоха ръка. И според мен правилният път е тяхното постоянно сътрудничество.

Източник: Студия Трансмедия

 

Науката и опитът: Семинар за бъдещето на българските сортове

Аграрният научно-индустриален парк (АНИП) „Добруджа“ в партньорство с Добруджанския земеделски институт (ДЗИ) – Генерал Тошево организират семинар на тема „Българските сортове – натрупан опит и научен поглед“. Форумът ще се състои на 25 и 26 февруари в Добрич и Генерал Тошево.

Една трудна и затлачвана през годините на прехода тема за връзката между науката и бизнеса в производството на българските сортове при зърнено-житните и бобовите култури ще търси отговори за ефективна реализация на световните пазари. Как България да заеме своето достойно място в производството и реализирането на стратегическите култури, които са част от нейната национална сигурност?

В семинара  участват видни представители на земеделската наука и бизнеса – изпълнителният директор от организатора на семинара АНИП „Добруджа“ Владимир Георгиев, Стилиян Стоянов, собственикът на фирма АГРИ СС-ООД, проф. д-р Иван Киряков, проф. Иван Панайотов, проф. д.с.н. Дими Генчев и други.

Една от важните цели на форума, освен запознаването с българските семена, е и успешното маркетиране на актуалните сортове от слънчогледови и бобово-зърнени култури. Ще се разгледат типичните за региона болести по растенията и методи за защита, аграрно-технически мероприятия и селекцията на ДЗИ – Генерал Тошево.

Добруджанският земеделски институт – Генерал Тошево е национален научно-изследователски център за селекция и агротехника на полските култури. Той е най-голямото звено в системата на българската Селскостопанска академия. Разположен е в Североизточна България, в равнинната част на Южна Добруджа в землището на с. Петлешково на около 20 километра североизточно от гр. Добрич. Създаден е през 1941 г. с царски указ, специално за селектиране на сортови семена и подобряване на породите в животновъдството.

Днес ДЗИ се  занимава със създаване на нови усъвършенствани зърнено-житни и бобови култури, сортове и хибриди слънчоглед и разработване на съвременни технологии за отглеждането им, с разработване на нови биотехнологични методи в селекцията на полски култури, отглеждане на елитни породи разплодни животни и др.

Безхаберието на държавата в областта на селското стопанство доведе Селскостопанска академия до окаяно положение и от водещо място в света, България изостана в тази област. Въпреки всичко благодарение на предприемчиви българи преди две години България изпревари Украйна от челните позиции и е първенец по износ на слънчоглед в целия свят.

Източник: Студия Трансмедия

24.02.2016