Архив за етикет: икономика

ВЪЛНИТЕ НА ПРОТИВОПОЛОЖНИТЕ ПРОМЕНИ

 

Голяма суматоха настана и голямо безпокойство тресе Европа. Всъщност, тресе се главно европейският истеблишмънт. Политици, експерти, анализатори и всякакви други говорещи глави, се надпреварват да споделят тревогите си от събития,  като избора на новия американски президент и последствията от този избор, предстоящите избори в няколко страни членки на Съюза и евентуалните последствия от тях, Брекзита и последствията от него и т.н. Но слушайки или четейки тези опасения човек може да се запита дали проблемите, които се обсъждат, действително са най-важните за европейските граждани.

Ако се вгледаме в обсъжданите проблеми, вероятно ще забележим, че те имат нещо общо – всички те са свързани с процедури, позволяващи мнението на обикновените хора да бъде заявено публично и да получи статут на решение – такива са изборите в САЩ и предстоящите в ЕС, референдумът на британците. Оказва се, че електоратът е на особено мнение по статуквото и търси промени, които пораждат тревогите на истеблишмънта. От този факт най-големите демократи обикновено правят извода, че хората са твърде глупави, за да им се разрешава да изказват мнението си и – недай Боже – да вземат решения (повечето говорещи глави например, твърдят, че британците, а вероятно и американците, са направили грешка).

Но от същия факт може да се направи и друг извод – че напрежението и безпокойствата в крайна сметка са породени от разрив между мненията (желанията, аспирациите) на гласуващите хора, от една страна и – от друга, мненията на истеблишмънта. Разривът е пред очите на всички, но се пренебрегва защото е неудобен – той показва, че досега властващите не са слушали само „гласа на народа” и не са работили единствено „на ползу роду”.

Но какво е породило самият разрив? Отговорът е ясен за всички – предизвикаха го политиките, провеждани в почти всички страни членки през последните 3-4 десетилетия (и резултатите от тези политики). Ясно е и какво би следвало да се направи – да се променят политиките и съответно – посоката на социално-икономическата динамика. Но тези очевидности се натъкват на бариери – веднага започват идеологически подклаждани спорове, които не само не са продуктивни, но и победителите в тях обикновено са най-гласовитите. Но, очевидно, необходимите промени може да се подкрепят и идеологическите спорове – да се избегнат, като се използва друг аргумент – последователното редуване на дългосрочни противоположни тенденции в социално-икономическата динамика. За целта обаче, трябва да се върнем доста назад във времето.

Развитието на Запад

През 20-ти век, след Втората световна война до 70-те години, вниманието на изследователите се привличаше от един важен социален процес – процесът на развитие. Тенденциите, характерни за (и характеризиращи) развитийния процес изглеждаха толкова мощни и устойчиви, че през 1977 едно забележително име в социологията – Т. Парсънс, написа следното: “В сравнителна и еволюционна перспектива ….Тенденцията беше към намаляване на свръхлуксозното потребление на елитните групи. Въпреки че не е постигнато много в рамките на една генерация, бъдещата тенденция ще бъде към все по-голямо равенство. Съединените щати са лидери в тази промяна, но нейните черти ще се разпространят във всички модерни общества… Новата социетална общност, схващана като интегрираща институция, би трябвало да оперира на различно ниво от познатите в нашата интелектуална традиция; тя би трябвало да отиде отвъд командите на политическата власт, богатството и факторите, които ги създават, и да се основе на привързаност към ценностите и механизми за влияние”.

Струва си специално да се подчертаят основните признаци, чрез които Парсънс описва процеса на развитие: заражда се «нова социетална общност», на която й предстои « да отиде отвъд командите на политическата власт, богатството и факторите, които ги създават, и да се основе на привързаност към ценностите и механизми за влияние”. Този израз позволява различни тълкувания, но в контекста на другите характеристики на развитийният процес, той означава преди всичко, че ще се развива демокрацията, ще нараства гражданското участие в политическия процес на вземане на решения; очакваната «нова социетална общност» е нов тип общество, което ще бъде «интегрираща институция, която оперира на различно ниво от познатите в нашата интелектуална традиция»; накрая – възникнала е тенденция към намаляването на неравенствата в доходите и въобще – на материалните неравенства. И наистина тогава, в страни като САЩ, Великобритания, Дания, Франция, Норвегия, Швеция и други, неравенствата в разпределението на доходите и богатството “драматично намаляваха”;.

Към характеристиките на описаният от Парсънс тип социална динамика – процес на развитие, може да се добави следното.

За икономическата динамика са били характерни високи темпове на растеж и то –  индустриален растеж: някои страни са възстановявали разрушените през войната индустриални мощности, други са ги разширявали. Икономическият растеж е бил автентичен растеж – частта от баницата, която са получавали икономическите актьори до голяма степен е зависяла от реалния им принос за увеличаването на БВП.

кейсианство 2

Икономическите политики в една или друга степен са били повлияни от кейнсианството и по-точно – характерната за него склонност към позитивна държавна интервенция, включително и чрез някаква форма на централно планиране.  Дъдли Сиърс – един от най-големите специалисти по развитието (ръководил е институт за изследване на развитието в Англия) е предложил критерий за преценка на развитийният характер на социалната динамика – комбинацията от растеж и намаляване на безработицата, и бедността. Този критерий също показва, че през онзи период икономическият растеж в развитите европейски страни и САЩ е свързан с развитиен процес. Динамиката в други области (наука, образование, здравеопазване и т.н.) също е протичала в общото русло на развитиен процес. Неравенствата не просто са били сравнително ниски, но и равнището на доходите е породило общества, които наричаха общества на всеобщото потребление, на благосъстоянието или социални държави (европейски социален модел).

Но ако Парсънс е идентифицирал и описал точно развитийният процес, неговата прогноза се оказа неточна – социалната динамика рязко се промени. Парсънс е бил еволюционист (вярвал в спонтанните, свободни, неконтролирани, позитивни социални промени) и затова е прогнозирал бъдещето чрез екстраполиране на основните тенденции (развитийния процес), които е наблюдавал. И така е сгрешил, защото няма такова животно, като спонтанни, свободни, неконтролирани, социални промени.

И прекратяването на развитието

В действителност социално-икономическата динамика на развития свят през десетилетията след 70-те години се оказа съвсем различна. Наблюдавайки новите тенденции друг забележителен учен –  Иманюел Уолърстийн (икономист, социолог, бивш президент на Международната социологическа асоциация) през 90-те години направи прогноза различна от тази на Парсънс. Според Уолърстийн аспирациите за едно по-добро общество не са загубени и желанието за подобрения си остава все така силно у хората, които не са доволни от социалното статукво. Но тъй като на аспирациите не се отговаря, той счита, че започва период на исторически преход и че този преход ще бъде съпроводен от сериозни затруднения. Това ще бъде “тъмен период, който ще продължава толкова дълго, колкото и самият исторически преход” (поне 30 години според Уолърстийн) и ще бъде изключително труден за всеки, който живее по това време, независимо от това дали принадлежи към групата на властващите или на обикновените хора”. Уолърстийн се оказа прав – този «тъмен период” продължава вече около 30 години (за някои страни – повече) и достигна кулминацията си с глобалната “финансова и икономическа криза”.

Ред признаци очертават тъмния период като «не-развитиен» период. Предходният процес на индустриален растеж бе заменен от процес на деиндустриализация. Критерият на Сиърс е негативен – растежът (доколкото е постиган) не се комбинира устойчиво с намаляване безработицата и бедността. Обратно, доста ясно изпъква комбинация на икономически растеж с широко увеличаване на безработицата и бедността. Самият растеж бе трансформиран в «извличане на рента», т.е. основните играчи получават според способността си да влияят върху политиките и законите, което бе наречено « корупция”.

Със сигурност и политическата демокрация не претърпя разцвет. “Социеталната общност” не успя да отиде “отвъд командването на политическата власт и богатството”; тази общност  не започна да функционира въз основа на ценностни ангажименти и механизми на влияние и участие. Освен ако не приемем, че (нео)либералните ценности са адекватин именно на описаните промени (което едва ли ще е голяма грешка).

Едва ли може да се каже, че «общността» е станала «интегрираща институция». По-скоро е обратното – всички данни показват, че са нарастнали неравенствата и «социалното изключване», което означава и дълбока социална дезинтеграция – до такава степен, че се поставя под съмнение реалността на самата представа за някаква «общност». Най-малкото възниква въпросът каква е тази «общност», в която близо 30-40% от формално принадлежащите към нея са изключени от нормалния за общността начин на живот. Демонстративното, престижно потребление се разрасна неимоверно. При това, особено много – именно в САЩ – страната, която Парсьнс посочи като лидер при глобалното разгръщане на противоположна тенденция.

Неравенствата в разпределението на доходите и богатството нараснаха неимоверно. Някои изследвания на разпределението на богатството в света показват, че днес най-богатите два процента от пълнолетните индивиди притежават повече от половината от световното богатство. Най-богатият 1% от пълнолетните притежава 40% от богатството в света. Съответните данни за най-богатите 5% и най-богатите 10% са респективно 71% и 85% от богатството. Обратно, на дъното на тази класация са 50% от пълнолетните индивиди, които притежават едва 1% от глобалното богатство. Принадлежащите към най-богатия децил притежават 400 пъти по-голямо богатство от половината пълнолетно население – онези 50%, които са на дъното и над него. Принадлежащите към най-богатият 1% от пълнолетното население на земята са почти 2000 пъти по-богати от 50-те процента принадлежащи към най-ниските пет децила[1].

богатство

Аналогичните трендове на Изток

Преди много годиин някои западни учени твърдяха, че бившите «социалистически страни», не строят никакъв социализъм, а просто преминават през период на специфична социална динамика – индустриализация: ускорена, държавно организирана, с централизирано планиране и разпределение на създавания продукт. Затова учените виждаха в „соцлагера” Трета индустриализационна вълна (след първите две в Западна Европа, САЩ и Япония). Това виждане се подкрепя и от фактът, че бившият «соцлагер» е следвал траектории на социално-икономическа динамика, които са сходни с тези на развитите икономики. Периодите също съвпадат. Във всеки случай ясно изпъкват някои от основните белези на двата периода, преживяни от развитите общества на Запад. Така например, за първия период (след Втората световна война, т.е. т.нар. социализъм) за икономическата динамика на «соцлагера» също са характерни сравнително високи темпове на растеж, основан на индустриализация. Критерият за развитие формулиран от Д. Сиърс също показва развитиен тип социално-икономическа динамика – икономическият растеж е съчетан с намаляване на безработицата и бедността. Неравенствата в разпределението на доходите и богатството са сравнително ниски. Осигурен бе широк достъп до образование и здравеопазване.

Неразвитийният характер на социално-икономическата динамика през следващия перод (от 80-те години досега) изпъква най-вече в: деиндустриализацията, по-ниските темпове на растеж, а понякога – и отрицателен растеж. Критерият на Сиърс показва липса на устойчива комбинация от растеж и намаляване на бедността, и безработицата. Дори и когато постига определен растеж страната остава най-бедната в ЕС. Бързо и значително се увеличиха материалните неравенства поради концентриране/акумулиране на богатство, материални активи и доходи. Възникнаха кризисни тенденции в образование, здравеопазване, наука, социална защита, културата.

И какво следва?

Очертаната регулярност и универсалност на смяната на противоположни социални промени помага при търсенето на отговор на въпроса какви са проблемите днес и какво предстои. Отговорът изглежда очевиден – предстои смяна на типа на социалната динамика. Много хора са убедени в това и без да имат предвид регулярните смени на типа на динамиката. Очертаването на регулярността е още един аргумент в подкрепа на това мнение, но освен това помага да разберем по-добре мащаба и характера на предстоящите промени, както и трудностите, на които те ще се натъкнат. Редица признаци също сочат значителна предстояща промяна: прононсирани идеолози на (нео)либерализма обявяват «края на пазарния фундаментализъм»; лансира се идея за реиндустриализация;  разработва се проект за «Европейски социален стълб»; обсъждат се сценарии за бъдещето на ЕС. Последното би трябвало да е най-важната стъпка към необходимата промяна. За съжаление, по стар управленски рефлекс, евробюрократите не поставят проблема за необходимостта от промяна и нейния характер, пряко, открито и честно. Вместо това проблемът е прикрит – представя се като предизвикан от Брекзита, което е напълно невярно, защото е предизвикан от политиките през последните няколко десетилетия и състоянието, до което тези политики доведоха ЕС. Българският външен министър се опита да оправдае сценаристите с твърдението, че те имали за цел главно да инициират дебат в определена посока. И това едва ли е вярно, защото когато проблемът е формулиран мъгляво, търсенето на решения също блуждае в мъгла. И веднага се вижда, че предлаганите промени са ирелевантни към основния проблем и затрудняват търсенето на адекватни решения. Това очевидно се отнася за такива предложения като преразглеждане на договорите на ЕС, задълбочаване на интеграцията, орязване на правомощията на Съюза,  «многоскоростно развитие», което (Президентът на България очевидно е прав) е отказ от принципи, които би трябвало да са в основите на ЕС. В действителност би трябвало да се обсъждат други промени – такива като прекратяване на фалшивия растеж (извличане на рента, делене на баница) и преход към автентичен икономически растеж; генериране на процес на развитие в смисъла посочен от Т. Парсънс, Д. Сиърс и други; реконструриране на налудничавото разпределение на доходите, ограничаване на огромните неравенства, главно чрез механизмите, които ги пораждат, прекратяване на кризите в образование, здравеопазване, наука и т.н. и т.н.

Но както забелязват някои (при това – от различни лагери като Анатол Калецки и Дж. Стиглиц) ЕС все още е далеч от такъв подход. Разбираемо е, защото такъв подход означава да признаят какво е вършено през последните няколко десетилетия.

А може би налучкват, защото не са сигурни относно стъпките, които трябва да предприемат. Такава несигурност личи и в САЩ, които може би отново се стремят да бъдат лидер при смяната на посоката, какъвто бяха и през предходните два перода ( на развитие  и „тъмният” ).

Освен това, трудности ще възникват и по други причини – дали Германия ще приеме да „дели по братски“ големия излишък, който трупа от външната си търговия?

А има и нещо друго. „Тъмният” период създаде свои деца – една голяма група проникнала в различни сектори на икономиката и обществото. Тези „деца на тъмния период” дължат своя просперитет, доходи, жизнени стандарти и въобще – социални позиции, на специфичния тип икономическа динамика, основан на политическото разпределение на икономически ресурси (извличането на рента или както стана известно по нашите ширини – „деленето на баницата”). Възстановяването на автентичния развитиен процес неизбежно ще бъде свързано с намаляване на политически организираното, привилегировано участие в „деленето на баницата”. Рожбите на тъмния период трудно ще приемат това и вероятно ще оказват силна съпротива. Тъй като са проникнали и в държавната администрация, и в политиката, те имат ресурса да потискат всеки честен опит за постигане на развитие ( виж напр. Отвореното писмо на пpeдпpиeмaчa Ивaйлo Πeнчeв, coбcтвeниĸ нa бългapcĸaтa ĸoмпaния зa пpoизвoдcтвo нa ĸaтepaчни cтeни Wаlltоріа, изпpaтeнo дo pъĸoвoдcтвoтo нa „Coфия Tex Πapĸ“)

писмото

Откъс от писмото на Ивайло Пенчев, публикувано в личния му профил във Фейсбук

Затова в различните страни съпротивата ще е различна и скоростта на смяната на траекторията  ще е различна. Вероятно това роди идеята всеки да върви по собствен път – на различни скорости. Голяма част от властващите елити в България вероятно ще искат да я карат както си знаят – запазване на досегашната социално-икономическа траектория с „усвояване” на ресурси от ЕС. Онези, които пророкуват силни протести след изборите у нас, може да се окажат прави. Впрочем дори и да са доволни от изборните резултати, децата на прехода ще пречат на всеки опит за възстановяване на развитието. Протестите може да бъдат още по-силни когато което и да е правителство се опита да ограничи техния икономически пир. Дори може да се предвиди и какви ще бъдат възраженията им – че се възстановява „социализма”/”комунизма”. Само че дали ще се намери някой, който да им вярва? Пушекът, вдигнат от сблъсъка на идеологиите вече се разсейва, кривите огледала на още по-изкривения преход се счупиха, а реалностите се оказват други.

Автор: проф.Духомир Минев

 

Уникално средство за здраве

  • Завърши Третият фестивал на боровинките в Троянския Балкан

  • Високопланинският празник приобщи мнозина към стремежа за здраве и младост

 Автор: д-р Ваня Шипочлиева, Студия Трансмедия

Приключи Третият фестивал на боровинките. Събитието се състоя на най-естественото за подобно начинание място – Троянския Балкан.  Фестивалът бе направен на доброволни начала, в подкрепа на почти вековната хижа „Амбарица”.

И тази година тя не можа да приюти всички участници, но пък мнозина се насладиха на романтичната възможност да спят в палатка под звездите.

Не е пресилено да се каже, че фестивалът задоволи всички вкусове. Любителите на горски плодове научиха как се берат боровинки и как се прави сладко от тях. Хората с повече кулинарни претенции бяха посветени в тайните на мекиците в „Амбарица”. Майстори от Троянско им показаха как да избират брашното,  как да добавят маята и да приготвят мекици, като допълват тестените лакомства с боровинки. Любознателните гости се запознаха и с ароматните, лековити билки наоколо, като вкусиха непосредствено приготвен планински чай.

Маниаците на тема туризъм се зарадваха на възможността да се разходят по горските пътеки сред планински въздух, изпълнен с фитонциди (полезни за организма летливи вещества от горските растения). Излетите се редуваха с игри и активна релаксация, гарантирана от гостуващите в хижата творци на изкуството. Природата наоколо бе изключително подходящ декор за прекрасните изпълнение на Теодосий Спасов, Иван Шопов, Димитър Бодуров, за фолклорните формации „Авигея”, „Равнец” и др.приорганизират разтоварителен ден с боровинки. Отдавна се знае, че малките плодчета подпомагат изгарянето на излишните мазнини. Неотдавна изследователи от университета в  Тексас доказаха, че боровинките не само засилват обмяната, но и потискат образуването на нови мастни клетки, които имат неприятното свойство   да повишават апетита. По тази причина диетолози съветват да се включват в  менюто боровинки.

Достатъчно е горските плодове да заемат два процента от всекидневната храна, за да намалят нивото на лошия холестерол в кръвта с 12%, твърдят изследователи. Освен това тези плодове заздравяват капилярите и  подобряват кръвоснабдяването на очите, предпазвайки ги от най-тежкото заболяване на ретината – макулна дегенерация. Широко известна е и способността на боровинките да подпомагат лечението при различни възпаления, особено на отделителните органи  и ставите, както и да активират работата на имунната система, осигуряваща защитата на човека.

Всички сведения за боровинките и здравето участниците в събитието получиха едновременно с възможността за обилна консумация на горските лакомства. На финала единственото, за което съжаляваха бе, че този празник ще се повтори чак догодина. Тогава паспортната  възраст на сега присъстващите ще е с една година  повече, но вероятно почитателите на фестивала ще изглеждат подмладени поне с три години. И принос за това ще имат боровинките.

Artur Fischer, Inventor With More Patents Than Edison, Dies at 96

By WILLIAM GRIMES,   New York Times, International Business, Feb. 8, 2016

Сайтът „Философският клуб“ продължава да публикува статии и анализи директно на английски език, адресирани до своята просветена аудитория. Както и с амбицията да впише нашия мислещ и отворен към света българин, отвъд едно затворено, до голяма степен и от езикови ограничения културно-духовно пространство. Светът отдавна има своя „лингва франка“,  макар според мнозина той вече да е английският език. Така или иначе , модерната идентичност, в т.ч. и европейската, включва свободното боравене с поне 2-3 езика….Което пожелаваме и на нашите читатели, да практикуват, без всякакви условия.Още по малко доморасли пристрастия, че от „Искъро по дълбоко нема….“.

Тук публикуваме  статията на „Ню йорк таймс“, обиколила света в чест на един скромен, но продуктивен германски изобретател,  „собственик  на много патенти“. Изобретателят на …. дюбела и колко още инвенции в полза на човека. Със сигурност мнозина са се възползвали от тях, без да знаят на кого дължат всичко това….Е, прочетете тогава за Хер Артър Фишер, за когото четат навред по света, след като ни напусна на 96 г.  Един осмислен и със сигурност продуктивен живот. Нали?

Бел. на редактора

Artur Fischer invented the drywall anchor,*  addressing a problem faced by construction workers and home-repair amateurs. He registered more than 1,100 patents, including the first synchronized camera flash and an anchor that millions of do-it-yourselfers use to secure screws into walls, died on Jan. 27 at his home in Waldachtal, in southwestern Germany. He was 96.

His death was announced by his company, the Fischer Group. Mr. Fischer, a locksmith by training and an obsessive tinkerer, came up with his first patented invention in 1947, when he wanted to take pictures of his newborn daughter.“At the time, you could only use a powder flash for interior shots, which you had to ignite with a cord,” he told the magazine Der Spiegel in 2015. “It was dangerous, and the picture quality was poor because the subject usually blinked at the flash.”

He came up with a synchronized mechanism that triggered the flash when the shutter was released. The device was bought by Agfa, a large camera company, and Mr. Fischer was on his way, coming up with hundreds of solutions to nagging technical problems over the next seven decades.

In 1958, he addressed a problem faced by construction workers and home-repair amateurs alike: how to insert a screw securely into plaster or drywall. He devised a nylon plug with a split tip to be inserted into a drilled hole. As the screw turned, the plug prevented it from dislodging the plaster. As the screw advanced toward the tip, the anchor expanded, pressing tightly against the hole. Two anti-rotation fins on the plug wedged into the plaster, keeping the anchor securely in place.

This was the proverbial better mousetrap, a major improvement from the hemp-filled metal anchors then in use. Today, about 14 million of Mr. Fischer’s plugs are produced every day around the world.“What Bill Gates was to the personal computer, Artur Fischer is to do-it-yourself home repair,” Der Spiegel wrote in its interview.

Mr. Fischer’s other inventions included Fischertechnik model-making kits, cup holders with retractable lids, ventilation nozzles and edible play-modeling material made from potato starch.“I am interested in any problem to which I can provide a solution,” Mr. Fischer told the German magazine Technology Review in 2007.

His total number of inventions put him just ahead of Thomas Edison, who had 1,093 patents to his name. In recognition of Mr. Fischer’s work, the European Patent Office gave him a lifetime achievement award in 2014.

Artur Fischer was born on Dec. 31, 1919, in Tumlingen, now part of Waldachtal. He was the son of a tailor. His mother, who ironed collars to make ends meet, recognized her son’s mechanical aptitude and encouraged him at every turn, helping him set up a workbench at home and buying him the German equivalent of an Erector Set.

Artur attended a vocational school but left at age 13 to serve an apprenticeship with a locksmith in Stuttgart, Germany. He joined the Hitler Youth and enlisted in the military with the hope of becoming a pilot, but he was nearsighted, short and lacked a high school diploma. He was trained as a mechanic for the Luftwaffe and was assigned to a base in the Palatinate region, where Adolf Hitler paid a surprise Christmas visit in 1939.

“I had made a model airplane to give my mother as a Christmas present,” Mr. Fischer told Der Spiegel. “Then my commanding officer said that I was the best mechanic and I should give the plane to Hitler. It was a horrible time.”

Mr. Fischer survived the Battle of Stalingrad, leaving on the last plane, and later in the war was captured in Italy and sent to a prisoner-of-war camp in England. After returning to his hometown in 1946, he found work as an assistant at an engineering company and began making lighters and loom switches out of military scrap. In 1948, he founded his own company, the Fischer Group, which today has 42 international subsidiaries, employs 4,000 people worldwide and sells its 14,000 products in more than 100 countries.

In Germany, Mr. Fischer is famous for his Fischertechnik kits — sets of nylon blocks with electric motors and photosensitive cells that schoolchildren and hobbyists have used to make machines and robots, and engineers have used to model prototypes. The first kits were given to clients in 1964 as Christmas gifts, but they were so popular that they were sold to consumers the next year.

Many of Mr. Fischer’s humble inventions led to spinoffs. He applied the principle of his wall plug, for example, to create a series of surgical plugs to hold broken bones together. Mr. Fischer’s wife, the former Rita Gonser, died in 2013. He is survived by a son, Klaus, and a daughter, Margot Fischer-Weber.

One of Mr. Fischer’s most recent inventions is a gadget that makes it possible to hold and cut the top off an egg of any size. He got started on the problem when a hotel owner complained to him that his guests, on opening their boiled eggs for breakfast, always made a mess — the year was 1946.

––––––––––-

* дюбел /бел. ред/

**A version of this article appears in print on February 9, 2016, on page B12 of the New York edition with the headline: Artur Fischer, 96, a German Tinkerer With More Patents Than Edison, Is Dead.