Архив за етикет: образование

Пет причини човек да не става професор

Моите умни деца често ме упрекват в непрактичност и неразумно  отношение към собствения ми живот. Завършила съм математика, но не станах банкер; познавайки руската словесност, не избрах политическо поприще; разбирам от добра храна, но не се превърнах в собственик на ресторант и така нататък. Аз станах просто професор и в резултат на това, от всички възможни блага, можех да дам на децата си само умението да се учат.

Но когато през осемдесетте години се замислях за кариера, да бъдеш професор беше не само интересно и почетно, но и много практично. В действителност, професорът се занимаваше с любимата си дейност; наглед не работеше много (три часа седмично), а получаваше заплата като миньор в Норилск; можеше да си позволи кооператив в центъра на града и вила на Волга, а преди отпуска отиваше на касата с куфарче – парите не биха се побрали в портфейла. Професорите ги уважаваха, почитаха, за тях се разказваха легенди, като всеки от тях беше уникален, неповторим и затова обичан.

Сега нещата са много различни – да бъдеш професор има смисъл само ако си някой друг: чиновник, депутат или, да речем, директор на театър. Но да станеш професор просто така, днес не си струва.

Първо, да си професор сега никак не е интересно, тъй като той вече не е интелектуалец, а чиновник, драскач. Професурата я измъчиха (въпреки че ми идва друга дума) с безполезни списъци, информация, оценки, анкети, портфолиа, програми, планове, планове за плановете, отчети, отчети за отчетите – добре че нашата хартиената промишленост, както и преди, работи отлично. И на днешните професори им се налага да пишат толкова много регламентирани глупости, че просто няма време да се мисли за научни изследвания, работа с книгите, общуване със себеподобни.

Планините от макулатура, които излизат изпод перото на днешния професор могат да предизвикат завистта на всеки параноик-графоман. Всяка катедра, всеки ВУЗ отдавна са се превърнали в кантори, които пишат и пишат. А където има бумаги, има и служители, които да ги проверяват. И всеки проверяващ има собствен проверяващ над него – тридесет хиляди са само началниците на началниците. И всички те поучават, препоръчват, проверяват, заплашват и наказват строго тези, които пишат малко и небрежно. Скърцане на пера се разнася над нашето образование и скърцане със зъби от всички ревностни драскачи!

На второ място, да си университетски професор сега не е престижно. Професорите вече не ги уважават и за това си има важни причини. Хората, не без причини, са убедени, че докторската степен, както и всяка друга диплома, днес може да се купи или да се получи по някакъв друг начин, който е далеч от научните изисквания. Наистина, в страна, в която нивото на образование е толкова ниско и всичко се продава, не всеки професор ни смайва със знания по специалността си; не всеки е мислител, ерудит или дори просто добре образован човек; не всички получават дипломите си според научните им приноси. И отново пред нас изпъква канцеларската работа: при това количество бумаги, което трябва да се попълни, за да се стане кандидат или доктор на науките, много научни таланти предпочитат да изразходват време и енергия не за оформяне на дисертационните си трудове, а за любимите си проблеми, поради което бягат от научните степени и звания, отстъпвайки професорското място на тези, които имат повече амбиции, отколкото способности.

Някои считат, пак не без основание, че професорът не само може да си  купи своите дипломи и сертификати, но и от него може да се купят много неща: и оценка, и научна експертиза и научно ръководство, и дисертация. Да си призная и това се случва, защото в страна, където всичко е за продан, и това се продава. Но какво искате, граждани? След като образованието на държавно ниво беше обявено за услуга, сеячите на разумното, доброто, вечното, се приравниха със сервитьорите, таксиметровите шофьори, портиерите, както и с разносвачите на пица, които, разбира се, са добри хора, но живеят от бакшиши. Но в страната ни не уважават дори и създалият се сам и честен професор. Професорите трябва да се зачитат за техните знания и таланти, но в Русия съвсем малко хора имат достатъчно собствени знания, за да ценят чуждите. В резултат на това – виждали сме тези умници, които и шапка с очила са си сложили,  но кому са нужни техните заблуди, те са храненици и паразити.

Трето, да си професор е неизгодно, дори скъпо. Професорските заплати днес са сравними с помощите на мексикански безработни, и съвременният вузовски професор трябва да работи като прословутия руски кон. Той чете до десетина лекции седмично; постоянно поправя чужди бездарни текстове; публикува дежурните статии и книги (това е рейтинг, което означава – и заплата!); като заек на барабан, подпечатва налудничави бумаги (за да го оставят надзирателите на мира поне за малко!). При това, не става дума за качество, а за количество, не за същност, а за привидност, не за дейност, а за нейното бурно имитиране. Добре е да припомним, че великият философ Соловьов е готвел лекциите си по шест месеца, а Нютон през живота си е написал една книга. В същото време, броят на университетите расте по-бързо от колония от бактерии,  поради което броят на кандидат студентите за всеки ВУЗ става все по-малък и по-малък, откъдето идва и неизбежното намаляване на преподавателския състав. В резултат на това мнозина работят за парченце от разценката – а това е под прага на бедността не в Мексико, а в Конго.

Но какво ти малко заплащане! Скоро, от професорите ще вземат пари за вход, както в стария перестроечен виц. В Саратовския държавен университет, ние купуваме със собствени пари канцеларски материали, зареждаме касетите с тонер; за своя сметка ходим в командировки; заплащаме разходите за конференциите, които провеждаме; публикуваме монографиите си. Командировъчни се плащат само на чиновниците, на тях им плащат и за книгите, които не са писани от тях. А наскоро ни наредиха да плащаме и за заместник декан за работа с младежта. Това се случи, когато бившият заместник-декан, възрастен служител от нашата катедра, помоли за милост и напусна поста си, а сред колегите не се намери достоен т.е. достатъчно здрав и бърз, кандидат за вакантното място. Тогава ни предложиха: щом като сте такива мързеливи развалини, наемете си човек, който е по-млад и по-напорист. И това беше съвсем сериозно и доста настойчиво.

Четвърто, и студентът не е този, който трябва. Отминаха дните, когато младите хора жадуваха да се учат, а в групите на Физическия факултет, например, от тридесет студенти двадесет бяха с червени дипломи.  Младите хора се разглезиха от интернет и Единния държавен изпит.  Според тези последните, не само за яйцата на Фаберже не трябва да се споменава, не трябва да се произнася нищо, което го няма в Единния държавен изпит или в инстаграмите на Оля Бузова. Сегашният студент не знае не само за митологичните герои, но и за Ленин нищо не знае. За него, Маркс е роден в Маркс и Енгелс – в Енгелс. Той може да чете само от екрана. В училището са го научили не да пише, а да поставя отметки. Лично аз никога не поглеждам в лекциите на студентите си – не искам да получа инфаркт.

Надявам се, че така правят и техните родители – в противен случай се страхувам дори да си помисля, какво те си мислят за мен. Използвам тази възможност, за да уверя всички вас, родителите на моите студенти: аз не казвам какво е написано в техните тетрадките, ако, разбира се, въобще съществуват такива тетрадки! За изпити вече никой не се готви: студентите отдавна са разбрали, че за всеки от тях вузът се бори с преподавателя и със сигурност ще победи, така че рано или късно в книжката ще се появи нужната оценка. И още нещо: на лекции студентът седи с палто, но не защото е студено, а защото го мързи да се съблече. Понякога идват по шорти, които приличат на бански, но не защото е горещо, а защото идват направо от плажа.

Ето и петата причина. Днешният професор живее в постоянен страх. Той се страхува от началниците си (всички, които не се страхуваха отдавна излетяха навън). Той се страхува да не загуби работата си, а с нея и възможността да прави наука, защото съвременната наука е колективно дело. Страхува се от естественото си волнодумство, което пречи на университетските власти, на партийните норми, на идеологическата цензура, на патриотични нагласи (Кант е бил немец, въпреки че е живял в Калининград!), на църковните канони, на скудоумието на стоящите над него длъжностни лица. Той се страхува от разюздания и невежият, който плюе върху него от високата камбанария на студента. Той се страхува, че няма да смогне, няма да довърши, няма да угоди и бездарно ще умре от изтощение по време на някоя безполезна чиновнически кампания. И от себе си се бои, бои се, че рано или късно ще си спомни великите морални принципи и идеали на научното познание и ще изпрати всичките си мъчители и надзиратели някъде, така както умеят да правят това само руските професори. А още повече се страхува, че никога няма да го направи.

Това е за причините, кратичко, за четиридесет минути – само половин лекция. Така че, почивка дами и господа …

Бележка на преводача: Текстът описва състоянието на висшето образование, чрез статута на преподавателите и начинът, по който е организирана тяхната работа в университетите. Тъй като наблюдението е фокусирано върху руски университети може да възникне впечатлението (което финалните фрази затвърждават), че описанието се отнася само за Русия, но това вероятно е подвеждащо. Ако авторът проф. Афанасиева беше работила, да речем в България, сигурно щеше да забележи, че състоянието, което описва не е специфично руско явление –    сходствата са твърде очевидни, за да бъдат пропуснати и при това се виждат не само във висшето, но и в образователните системи като цяло. А това ни изправя пред въпроса „защо”. Щом България и Русия се намират в толкова различни светове – политически, икономически, социални и т.н., то какво поражда сходствата? Дали двете страни следват някакъв общ модел на трансформиране на образованието и защо? Дали този модел се прилага само в тези две страни или е по-широко разпространен? Това са големи въпроси, които изискват специално обсъждане, което по-нататък може да започнем. А засега философът В. Афанасиева би могла да отговори на същия въпрос с цитат от друг философ (Мишел Фуко), който е един от малкото, посочили сходствата между либералните общества и тоталитарните държави: “… фашизмът и сталинизмът просто са продължавали цяла поредица от механизми, които вече са съществували в социалните и политическите системи на Запада. В края на краищата организирането на могъщи партии, развитието на полицейски апарати, съществуването на методи за репресии като трудовите лагери, цялото това наследство е изцяло създадено от либералните западни общества и е трябвало просто да бъде възприето от сталинизма и фашизма”.

Преводен материал на  Вера Афанасиева, Взгляд-инфо

Изготвят списък на защитените специалности във ВУЗ-овете

 

Изготвят списък на защитените специалности във ВУЗ-овете

Министерството на образованието и науката подготвя списък със защитените специалности. Те трябва да са уникални, да не комбинират две или повече специалности и да подготвят малко на брой, но незаменими специалисти.

Това заяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева по време на дискусия за предизвикателствата пред висшето образование в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Списъкът ще бъде обсъден както с висшите училища, така и с бизнеса и социалните партньори, каза вицепремиерът. На въпрос дали правото може да стане защитена специалност, Кунева посочи, че подобни масови специалности, независимо от безспорната си икономическа пригодност, не попадат в списъка, защото за тях винаги има много желаещи студенти.

 Подобна е и ситуацията с медицината, която е много важна за обществото, но в нея няма недостиг на студенти.Според Кунева висшите училища трябва много внимателно да преценят кои специалности да развиват, за да може да предоставят качествено образование. „В момента вие не се състезавате само с университетите в България, но и с университетите в Гърция и Македония, а и в цяла Европа“, заяви Кунева в обръщението си към студентите.
Тази седмица в Министерския съвет бе приет списък с 32 приоритетни професионални направления, припомни министърът и призова ръководството на ЮЗУ да анализира кои са силните страни на университета. По думите й педагогиката, която е едно от приоритетните професионални направления, може да бъде една от насоките, които да се развиват допълнително.
 Министърът  посочи още, че Югозападният университет може да се възползва и от предложението на МОН, което скоро ще бъде прието от Министерския съвет, стипендиите за студенти от българската диаспора да се увеличат от 400 на 1000, (но от МОН не уточняват дали става дума за сума или за брой студенти – б.р.). По думите й университетът, който се намира в пряка близост до две граници, може да привлича именно студенти сред българите в чужбина
Бележка на редактора:

Ех, Кунева, ех вицето –  не от пазарната далавера , мним баланс на интереси че дори и  реклама  – зависи реалната наука и образодание. Как да ви го обясним, с призива  „елате да ви дадем кетап в БГ“. Реформата на европейски България в поверения ви „сектор“, наред с толкова още като борба с керупцията,   сигурността, каквото и да значи тя днес, когато  всичко се къса , откъдето е тънко – няма да дойде от списъци и указания. Тази свърши по Татово време още. Сега , трябва -ако ви е дал Господ  проникновение де  –  утинепкарти академични критерии. Отвъд домораслите и провинциални „параметри“, както е навред по света.

Ей на ,който можа –  отиде навън да си учи децата.    Доморасли трикове за привличане от  балкански и от други по- далечни  дестинации „академични клиентии“,  за които ще отпечатат даже и „защитени стикери“  – няма да върнат българското образование и наука даже на световната магистрала. Като се срина ВАК, висшата атестационна комисия, казват потърпевши, дето „ручаха“ академичните жабета,  всяко квартално куче у нас можело да  бъде избрано за …..доцент, че и професор

Която, прочее, за нашите  управници и „стратези“ е все тая.  Доколкото ни бизнес, инвеститор , да не говорим за топ -бюрократи на държавна трапеза, го е еня ни за патент, изобретения, иновация и там, каквото му викат.
 И докога тъй, милички?  Ще ни се да вярваме, че няма да е задългго. Нали времето бе в , пък ниу уж сме биили в него …..

На челната снимка – прочутият екс- ректор на Свищовската академия, до неотдавна ранжирана като най- престижното академично-образователно заведение по нашите ширини…

ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ НА КРИЗАТА В БЪЛГАРИЯ

Автор: Проф. Гарабед МИНАСЯН, доктор на икономическите науки.

В навечерието на 7 -та поредна сесия на „Философският клуб“, посветена на Ролята на държавата и възможностите за развитие на българското общество , която ще се проведене утре, 24 февр., сряда, в залата на Съюза на архитектите в България, с модератор Георги ВАСИЛЕВ, основател на Клуба, тук публикуваме есето на проф. Гарабед МИНАСЯН. Надяваме се то да послужи като основа за ползотворни дебати, респ. една все по- усещана „тяга“ за нова политическа икономия, без която не е възможен и рационалния напредък на обществото в руслото на модерна държавност и реформа на българските институции. 
Възстановяването на икономиката след въздействието на финансово-икономическата криза от 2008 г. е неравномерно и несиметрично. Крайното потребление през 2014 г. все още не е достигнало предкризисното си равнище, а състоянието на инвестиционната активност може да се оцени като драматично – в края на 2014 г. реалното равнище на брутните инвестиции е с една трета по-ниско в сравнение с предкризисното равнище.

Наблюдаваното плахо и продължително следкризисно икономическо възстановяване не е следствие от задължителното за конкретната ситуация подобряване и реформиране на икономическата среда и условия, а много повече поради своеобразно „изстискване” и „изцеждане” на съществуващите икономически възможности.

Позоваването на външни (екзогенни) фактори за наблюдаваното неблагоприятно икономическо развитие е опит за лесно обяснение (респ. решаване) на труден проблем с последващо формално освобождаване от политическа отговорност. Градивно е винаги да се търсят вътрешните причини за изживяваните трудности, тъй като в икономиката нищо не е истински екзогенно, външните въздействия преминават по един или друг начин през призмата на вътрешното управление. Според една древна индийска мъдрост: „Не можем да променим посоката на вятъра, но можем да настроим платната”.

Икономическият анализ не може да се капсулира единствено в сферата на икономическите взаимодействия. Икономическата система е част и елемент от по-общата система за управление на обществото. В определен момент анализът следва да се издигне над икономическата система, която е зависима от състоянието на политическата, изпълнителната, съдебната, образователната, демографската и социалната системи.
Законите се променят прекалено често и видимо с лека ръка. Общият краен резултат е некачествено законодателство, което е пречка пред разрастването на фирмената дейност и икономическата динамика.

Допълнителнителна тежест върху общата законова рамка се придава от избирателното търсене на отговорност за неизпълнение на съществуващи и действащи закони. Един от най-големите проблеми е проявата на криво разбрана лоялност към съответните партийни структури и техните представители, което безусловно е удар върху независимостта на институциите.

НС формира определен стил и норми на поведение, които се прецеждат по съответните канали към по-ниските равнища на управление и въздействат негативно върху начина на мислене и на икономическата активност на населението и икономическите агенти. Нормите на поведение стоят в основата на идентичността, а тя от своя страна определя спецификата на приеманите решения от страна на икономическите агенти.

Ахилесова пета на институциите в България продължава да бъде съдебната система. Практически става въпрос за установяване на права на собственост и по-точно – за деформиране на правата за собственост. Правата за собственост включват преди всичко и най-вече начинът на тяхното придобиване.

Видимо, че когато частни физически лица разполагат и оперират с колосални за конкретните условия финансови ресурси, и то придобити в сравнително кратък времеви срок, става въпрос за злоупотреба с обществено положение. Недовеждането на формулираните обвинения до логичния им завършек (във вид на окончателна присъда) означава, че нещо във веригата не функционира както трябва.

Нараства триенето в икономическите взаимодействия, което отнема и унищожава част от икономическата енергия. Тя се консумира от злоупотребяващата с властта си политическа класа в интерес на собственото си съществувание и в ущърб на икономическия прогрес. С установяването във властта стартира процес на почти всеобща подмяна на управленския персонал на върховите равнища на управленската йерархия – това е възнаграждението на тези, които са съдействали за партийно-фирмения успех. Задръжки не съществуват, включително и поправки на закони за подмяна на мандатни длъжности.

Наивно е да се мисли, че населението и икономическите агенти не успяват да доловят същността на извършваното преразпределение. Усилията на икономическите агенти се насочват и канализират не към производството на материални блага и услуги (икономически прогрес), а към усъвършенствуване на възможностите за злоупотреби. Инвестиционната активност се свива, нарастват нерегламентираните икономически взаимоотношения, подкопават се устоите на пазарната икономика.

Съвременният български опит демонстрира трудностите, свързани с регулациите и регулирането. Немалко регулатори са добре замислени и съответстват на съвременните прогресивни разбирания, но тяхното приложение е далеч от удовлетворително.

Статистика показва, че немалка част от юридическите лица поддържат солидни свободни финансови ресурси. Най-безболезненият, безгрижен и лесен начин за тяхното съхраняване е в банковата система и най-вече там, където се предлагат високи лихвени проценти. Такива изгодни условия е предлагала болната КТБ. Но … банката фалира и свободните финансови ресурси изведнаж се изпаряват.

Натрупаните свободни финансови ресурси показват, че фирмите все пак съумяват да се справят в кризисната ситуация, но тогава на преден план възниква въпросът за истинското състояние на конкуренцията на местния пазар. Реалното заплащане на положения труд в страната е далеч под европейските стандарти, търсенето е ограничено, а свободните финансови ресурси на фирмите са впечатляващи. Тогава или (1) конкуренцията в страната не е на необходимото равнище, т.е. пазарната икономика е деформирана и позволява паралелно натрупване на финансови ресурси в хоризонтални структури, или (2) поддържаната в страната данъчната система с плосък данък от 10% не е удачна и позволява социална поляризация. Разсъжденията водят до принципен въпрос, свързан с установяването на правата на собственост и на величината на факторното възнаграждение като възлови определящи характеристики на една съвременна пазарна икономика.

Икономическото университетско образование в страната не съответства на съвременните изисквания, не подготвя добри менажери и това несъответствие се отразява на качеството на функциониране на фирмите. Спецификата и характеристиката на образованието е институционален проблем, който изисква и предполага решаването му на парламентарно равнище. Проблемите, свързани с легитимността на учебните учреждения, финансирането на образованието и науката, изискванията към учебния процес, регулирането на образователните практики са по същество институционални и следва да се решат преди всичко на макроуправленско равнище.

Ефектът от добро качество (и обем) на образованието се проявява и нараства тогава, когато то е масово, а не елитарно.
Това, което се случва в НС, както и в изпълнителната и съдебната власт, има значение за ефективното функциониране на икономиката. Непремерените действия на институциите във висшето управленско равнище съдействат за парализа на инвестиционната и икономическа активност. Резултатът се материализира в страх и нежелание за емитиране на нови стопански ангажименти на домакинствата и на фирмите, което спъва икономическия прогрес.
Инвестиционната и потребителска въздържаност на икономическите агенти не е просто реакция на съществуващите проблеми, а много повече преценка за перспективната конюнктура. Видимо има необходимост не просто от промяна на едни или други параметри на икономическо управление, а от възприемането на много по-различен стил на социално-икономическо управление.

Задължително условие е осъзнаването на решаващата функция, която имат да изпълняват макроуправленските институции. Този процес на осъзнаване предполага много по-високо качество на образованието, както и израстване на целия народ. Колкото е по-напреднала и по-развита икономиката, толкова по-напреднали и по-ефективни трябва да бъдат държавните институции. Промените в икономиката и в икономическото обкръжение, възникването на нови финансови инструменти, измененията в социално-икономическата среда изискват нови регулаторни механизми и по-високо качество на държавното регулиране.

Изживяваната финансово-икономическа криза в България е преди всичко институционална и решенията трябва да се търсят в сферата на усъвършенствуване на функционирането на институциите. Преобладаващата част от политиците възприемат своето присъствие във властта като „free riding”, т.е. икономическите процеси си текат от само себе си, почти автоматично и важното е да използваш времето и заемания пост за своето собствено облагодетелстване. Моделът „free rider” в политиката води до състояние, когато творческата еволюция на обществото става невъзможна.

Провалите в икономическата и политическата система са свързани и взаимно се подсилват. Това, което се случва (или не се случва) при функционирането на институциите и в политиката, има своето отражение върху поведението на населението и икономическите агенти, възбужда последствия (externalities). Такива са обезсърчаване, чувство за обреченост и за безполезност, отдръпване от обществен живот, затваряне в себе си, чувство за безперспективност. Променя (деформира) се ценностната система на населението и икономическите агенти.

24/02/2016

 

РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО – ПРИМЕРЪТ С ДЪРЖАВНИТЕ ПОЛИТИКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО.

Автор:проф. д.и.н Духомир МИНЕВ, БАН

Обсъждането на ролята на държавата за постигане на развитие може да протече в две посоки: каква би трябвало да бъде (би могла да бъде) тази роля или каква е реалната роля на държавата. И двете са важни, но моята професия ме насочва към втория, който освен това може да посочи реални стъпки за подобрения.

Конкретната област на обсъждане са държавните политики в образованието. Логиката е ясна – щом образованието (и науката) са основни двигатели на развитието, то държавните политики в образованието имат фундаментална роля за постигане на развитие, а ролята на държавата за постигане на развитие изпъква най-ясно в образователните политики. Но колкото и да е чудно, именно образователните политики на държавата най-много са обгърнати в дим и мъгла. Всъщност, държавните политики в областта на образованието са неразвитийни и ефектите които пораждат са по-скоро деградация, отколкото развитие. Затова другите политики, колкото и да са ориентирани към развитие (като подобрения в качеството на живота в обществото, а не за отделни гурпи), едва ли могат да го постигнат.

Подмяна на държавата и поддържане на илюзия за държава

Според мен централният проблем на съвременната държава (не само българската) е, че самата държава е подменена, а поради това и нейната роля за постигане на развитие е радикално променена. Основна технология за подмяна на държавата е „дублирането на институции”. То се състои в това, че вътре в официалните държавни институции, съществуват неформални мрежи от индивиди, заемащи ключови позиции и с решаващо влияние върху формирането на политиките. Така институциите се превръщат в нещо като „черупка” („фасадна институция”), която само прикрива дейността на скритата в нея мрежа. А мрежата изпълнява една сложна игра на двойнствени политики: на обществото се показват публичните обявени политики и техните цели, но заедно с това реално се прилагат необявени политики, които преследват необявени цели.

Причините са очевидни – необявените политики и техните цели няма да бъдат одобрени от обществото и ще срещнат съпротива. А причината да не бъдат одобрени е, че не са полезни за обществото и не допринасят за постигането на развитие. Накратко казано, „мрежовите”, скрити политики не са прообщностни и проразвитийни.

Състоянието на образованието и промените в него могат да илюстрират технологията за подмяна на държавата и нейните политики. Едно от мненията, които се чуха по повод на последния скандал в образованието бе изказано от писателя Бойко Ламбовски. Той писа, че промените в образованието адаптират умовете към някакво особено състояние на света и изразява убеждението си, че такава адаптация може „да стане само скрито”. Писателят е попаднал „в десятката”. Има достатъчно основания да се мисли, че реформите „репрограмират” умовете на индивидите, така че да ги адаптират към съществуващите социални реалности.

Образованието и неговите цели

Общоизвестен факт е, че образованието е една (има много други) „технология” за програмиране на умове – чрез образованието в еволюционно създаденият биологичен компютър (мозъка), се въвеждат „програмите”, по които компютърът работи. Самите „програми” съдържат комплекси от знания, ценности, вярвания и други компоненти, които определят начина на мислене, формират нагласи, интелигентността, манталитета и поведението на индивидите. Затова някои (Карл Манхайм например) оспорват мнението, че „отделният индивид мисли” – този, който мисли не е индивидът, а общността, към която той принадлежи, защото индивидът се включва и участва в (един процес на) мислене, който е бил започнат от други хора, много преди него. Затова не можем да се разберат начините на мислене, чийто социални източници остават непознати. И така възниква въпросът дали познаваме образованието като социален източник на определен начин на мислене. Отговорът е свързан с целите на образованието.

Основните цели на образованието са известни – формира знания и умения, необходими за някакъв труд и възпитава индивида. Възпитанието се схваща като формиране на личности качества, отношение към света, норми и форми на поведение. Определението е изключително широко и заедно с това – доста мъгляво. Поради неяснотата, във възпитанието може да се включи какво ли не, но един важен компонент на програмирането на индивида остава на заден план, за него рядко се говори и затова остава неизвестен. Избягваният и слабо познат компонент е програмирането на индивида като „политическо животно”. Много любопитно е, че не се говори за този компонент, защото това е фундаментален проблем не само на образованието, но и на всички други технологии за програмиране на индивида, които са съществували в човешката история. Този компонент не се обявява публично и като цел на реформите в българското образование през последните 3 десетилетия, въпреки наличието на достатъчно „обосновани предположения”, че именно това е целта в която най-много се прицелват реформите.

Из историята на програмирането

Проблемът се е зародил още в зората на човечеството, когато първите хора са се отделили от еволюционно най-близките ни братовчеди (шимпанзе, бонобо, горили) и са поели по различна еволюционна траектория. Тогава еволюцията (а не съзнателно, целенасочено програмиране) е създала една човешка особеност, която антрополози, етнографи, социолози, психолози, приматолози и други считат за „ключов проблем” на изследванията им. Имат предвид една съществена разлика между маймуните и хората (да запомним това).

Съществената разлика се състои в различна склонност към подчинение и по-точно – различни индивидуални нагласи и поведение спрямо доминацията и опитите на отделни индивиди да установят доминация над другите.Социално живеещите маймуни приемат доминацията и имат специални форми на поведение, чрез които изразяват подчинение (приемане на чужда доминация) и които са много важни за поддържане на тяхното съжителство т.е. за запазване на групата и особено – за сдобряването им (след конфликти).

Но в най-древните човешки групи са липсвали такива публични и формални изяви на подчинение към лидера или към друг силен индивид. Те са били склонни и въобще да отхвърлят доминацията и да се противопоставят на опитите за установяване ан доминация (счита се за доказано, че контрадоминантното поведение е било закрепено със силен културно-нормативен комплекс).

Контрадоминантното поведение е свързано и с други особености на първите хора – някакви първични форми на егалитаризъм (ако доминацията е вид неравенство и може да поражда неравенства, то нейното отхвърляне е стремеж към някакво равенство), колективизъм (необикновено високи капацитет и склонност към сътрудничество – грандиозен феномен, който е предизвикал интерес и специални усилия от страна на учени от различни науки).

Възникването на този сложно преплетен възел от контрадоминатно поведение, егалитаризъм, сътрудничество вероятно е бил важна стъпка в еволюционното трансформиране на предците ни в „политически животни” с характерния за тях стремеж към политическо равенство. Но същата комбинация съдържа и потенциал за нещо друго – съпротива на общностите срещу неравенства, йерархии и власт. Затова еволюционното програмиране на „политическото животно” е било съвместимо с лидерството (организиране на човешките групи около особено ефективни индивидуални модели на поведение, но лидерите са играели водеща роля само в определени ситуации).

Но еволюционният код на „политическото животно” (контрадоминатно поведение, егалитаризъм, сътрудничество) става проблематичен, когато се появява властта (лидерството се превръща в постоянна социална роля, закрепена чрез специфичен статус и предавана по наследство), а заедно с властта се появяват устойчиви йерархии и значителни неравенства. Тогава комплексът от контрадоминантно поведение, егалитаризъм и сътрудничество, солидарност става източник на напрежения и конфликти между общностите от „политически животни”, и властващите (индивиди или групи).

Библейската притча за Вавилонската кула може би е смътен спомен от някакъв далечен конфликт. Конфликтите в различни степени и форми продължават до днес – от въоръжена съпротива срещу властта (бунтове, въстания) през стачки, та до онова отхвърляне на решения (политики), само защото са взети от други, а не от самият индивид, както забелязва социологът Никлас Луман.

Съзнателното програмиране на политическото поведение

Първите съзнателно създадени, целенасочени програми за човешкия ум са много интересни, защото в тях ясно се вижда ориентация към програмиране на човека като политическо животно, програмиране на политическото му поведение. В зависимост от това как са програмирали може да се различат два основни („идеални”) типа програми – едните до голяма степен са съхранявали „контрадоминатното поведение” и свързаните с него нагласи; другите са елиминирали контрадоминантния комплекс.

Особено важно е, че първият тип програми са формирали мислене, нагласи, индивидуално поведение, които са „прообщностни” – формирали са индивидуално поведение, което допринася полза за общността или поне не нанася вреди на другите и на общността като цяло. Антрополози и социолози (Дейвид Грейбър, Джефри Ингам) посочват, че те са формирали комплекс от привързаности, отговорности, ангажименти, които са фундамент на общността, а така се поддържа континюитета и устойчивостта на обществата, които осигуряват съществуването на индивида.

Заедно с това (и затова) тези програми са били и „проразвитийни” – създавали са масови модели на поведение, които са пораждали развитие в смисъл на подобрения за всички или поне за повечето членове на общността. Този тип програми в една или друга степен са запазвали напрежението и конфликтния потенциал в отношенията между общност и власт. Така властта (нейното упражняване), йерархиите и неравенствата в една или друга степен са били контролирани и ограничавани или поне е имало постоянен стремеж към това.

Вторият тип програми са били „индивидуалистично-властови и стабилизиращи – те са адаптирали индивида към неравенства, йерархии и власт като са потискали (дори премахвали) контрадоминантното поведение и въобще егалитаристичинте нагласи, стимулирали са индивидуализъм, култивирали са пасивност (съзерцателност), насочвали са към други начини за постигане на просперитет („спасение на душата”), и т.н. Така са стабилизирали йерархиите, неравенствата и властта, като са ограничавали стремежа за влияние върху тях и капацитета за колективно действие.

От еволюционна гледна точка, може да се каже, че първият тип програми са запазвали „съществената разлика между човека и маймуните”, а вторият тип са редуцирали разликата (посоката на редукцията е ясна). Това предположение не е лишено от основания – двата типа програми наистина изглеждат свързани с два различни типа хора (индивидуално поведение), които един голям изследовател на Индия (Луи Дюмон) определя като «Човек на равенството» (Homo aequalis) и „Човек на йерархиите” (Homo hierarchicus).

Реалните програми са попадали някъде между тези два „идеални” типа, но две от тях могат да илюстрират казаното. Едната програма е конфуцианството. Може и да не е съвсем ясно как именно и доколко то е влияело върху политическото поведение на древните китайци, но изследователи твърдят, че в китайската история интензивността на бунтове и въстания е най-високата в света. Успеваемостта им изглежда също е най-висока.

Случаят с Индия.

Историята на Индия съдържа една радикална промяна – преход от първия тип програми към втория и последствията, които възникват при такава промяна. Ранните Веди (1500-1200 г. пр.н.е.) са били близо до първият тип програмиране на ума (и политическото поведение). След това обаче властващите елити (някои обвиняват арийските завоеватели) правят промени, които по същество са въвеждане на втория тип програми. Тук няма възможност да се описва новата програма, но няколко ефекта от промяната заслужават специално внимание.

Единият е нова и необикновено стабилна социална структура на обществото (прословутите касти), които са многобройни, йерархично подредени, изолирани са една от друга с непреодолими бариери, принадлежността към дадена каста се наследява. Те са толкова «стабилни», че хората в тях вече са придобили и генетична специфика.

Другият ефект е създаването на «човек на йерархиите». Какъв е бил този човек на йерархиите можем да съдим по наблюденията на един забележителен изследовател (Клод Леви-Строс). През 20-ти век – хилядолетия след «голямата трансформация», Леви –Строс наблюдава най-характерната черта, която новата програма е наложила върху мисленето и поведението на индивида и я определя като «жажда да бъде слуга».

«Всеки европеец в Индия се оказва – иска или не, заобиколен със значителен брой слуги, хора за всичко, които наричат bearers. Дали тяхната жажда да са слуги може да се обясни със системата на кастите, с традиционното обществено неравенство или с изискванията на колонизаторите? Не зная, но угодничеството, което проявяват бързо прави атмосферата непоносима. Те биха се проснали на земята, за да ви спестят една крачка по пода, предлагат ви по десет бани на ден: когато си бършете носа, когато ядете плод, когато си изцапате пръстите… Ежеминутно обикалят край вас, умолявайки ви да им заповядате нещо. Има нещо еротично в тази невроза на подчинението”.Дали това говори за редукция на „съществената разлика” за която стана дума?

Третият ефект са огромните неравенства. Пак Л. Дюмон е изказал и едно друго прословуто твърдение: В Индия дори не може да се говори за «неравенство», защото използването на тази дума означава, че някой вярва, че хората трябва или могат да бъдат равни, което е напълно чужда за хиндуизма идея».

Държавната политика в българското образование

Сега вече може да насочим вниманието към въпроса дали промените в българското образование са насочени към препрограмиране на политическото поведение, дали нямат нещо общо с прехода на древна Индия и как го постигат. Няма съмнение, че образованието в България се основаваше на първият тип програмиране на ума и политическото поведение (прообщностен и проразвитиен) Този тип програмиране бе въведен в образованието след Освобождението и в определена степен се запази през периода на т.нар. социализъм, разбира се с неизбежните идеологически налепи. Причината за запазването на първия тип програмиране е, че «социализмът» беше модернизация чрез форсирана, държавно организирана индустриализация, т.е. динамика от развитиен тип (друг въпрос е доколко е била успешна и доколко някой я харесва).

Динамиката от развитиен тип се нуждае от програмиране от развитиен тип и затова Освобожденското програмиране чрез образованието бе запазено. То беше егалитаристко, колективистко, моралистко, съдържаше акценти върху справедливост, солидарност, взамопомощ и със сигурност тласкаше индивида към поведение подчинено на интересите на общността. Между другото, съдържаше и доста информация, и внушения за протипоставяне и борба с властта (и чужда и българска)

Променените социални реалности и в частност изчерпаният устрем към развитие налагат преход към „индивидуалистично-властово и стабилизиращо” програмиране на умовете и в частност – на политическото поведение. Точно това правят и «реформите» през последните десетилетия. С други думи, «сменят чиповете» на децата, за да адаптират умовете им към промените в социалните реалности – съществуващите йерархии, неравенства и власт и да формират нови модели на индивидуално поведение (главно – схеми за постигане на индивидуален просперитет, независимо от последствията за другите).

Това се постига чрез промени в съдържанието на програмите (знанията и ценностите, които децата получават) и социална диференциация на образованието. Тъй като историята и литературата са главните огнища на прообщностното и развитийно програмиране, точно те са обект на най-големите промени.

Какви са промените

Тези промени отдавна са забелязани, а съвсем наскоро журналистът Диян Божидаров отново посочи някои от тях. в статия с многозначително заглавие („Долу раята, да живее мултикултурата”). Той показа, как автори на учебници по история променят текстовете в посока към отстраняване на ключови „кодове” (представи, оценки, понятия) които формират чуството за национална принадлежност у децата. Промените са бавни, не винаги значими, понякога приличат на танцови стъпки (напред – назад), но журналистът показва, че те все пак следват една посока - изтриване от „програмите на умовете” на компоненти, формиращи националното съзнание, колективната памет на общността, която се самоопределя като „българи.”

Божидаров посочва, че според една авторка на учебник целта била да „възпитават толерантни личности, а не фанатици и терористи”. Но според нейни колеги тя се фокусира „не върху историята, а върху методиката; не върху фактите, а върху възпитанието”. Всъщност критиката е доста ограничена.

Първо, защото това което се прави не е пренасочване от факти към възпитание, дори не е смяна на възпитанието, а промяна в програмирането на ума. Учебниците по история (да речем, в Царство България) и преди това са възпитавали, само че са възпитавали в други неща. И не са възпитавали „фанатици и терористи”, делът на достойните хора „произведени„ в образованието е бил доста висок, а делът на негодниците – сравнително малък.

Второ, авторката сама решава да прави значима промяна в съдържанието и целите на възпитанието (била голям специалист по методика на обучението по история), без да иска съгласието на родители, граждани, а и без да уведомява самите деца какво именно им пробутва.

Трето, смяната на възпитателното въздействие става като се подбират фактите, които се поднасят на децата, а така се променя самата история, такава каквато е. Всъщност, авторът манипулира фактите (историята) и така подменя историята (фактите) и тяхното възпитателно въздействие със собствената си интерпретация на фактите (историята). А ученикът получава изкривена картина на историята, което просто означава че не познава добре историята.

Накратко – създават се „добре възпитани” (по тертипа на авторите) невежи. Това е „програмиране на умовете” само че в различна посока от онова, което се програмира чрез „самата история” т.е. автентично представяне на фактите. И това фризиране на историята и манипулиране на умовете се пробутва без информираното съгласие на родители (а и децата), като се прикрива с фалшиви аргументи!

„Възпитателите” може и да си вярват, че възпитават в „толерантност”, но това не е така – тяхното възпитание създава съвсем други ефекти, за които трябва да им се държи сметка. Първият ефект е този за който хората възроптаха срещу Танев – ерозира се „българщината”, родолюбието, патриотизма. Но има и други ефекти, защото спецове по методика на обучението по история или литература, залагат умствени програми не само за толерантност, но и за примирение, социопатично и психопатично поведение. А това си е престъпление.

Другият пласт на промените и ефектите от тях.

Проблемът е в това, че когато се притъпява и ерозира чувството за принадлежност към една конкретна общност (българска или каквато и да било друга), неизбежно се ерозира чувството за принадлежност към всякаква общност въобще. Затова промяната в обучението по история засяга не само „националистичния заряд” на мисленето и поведението, но и способността да се живее в общност въобще, или най-общо казано – засяга склонността към про-обощностно (про-социално) мислене и поведение. Това не са само индивидуални промени, защото чрез тях се ерозира и самата общност. И точно това е по-важното въздействие на промяната във възпитанието чрез образованието.

Манипулирането на обучението по литература също има голям (може би още по-голям) принос за такива ефекти, (да не говорим за цялата социална среда, пропагандната индустрия, развлекателната индустрия и други индустрии за видиотяване на човека). Отстраняването на литературни творби внушаващи емпатия, съчувствие солидарност, справедливост, равенство, честност, реципрочност и особено – готовността да се действа активно в тяхна защита, само защото са несъвместими със социалните реалности е недопустимо бърникане в умовете на децата. Недопустимо е защото така се създават социопати. А разликата между социопата и психопата е твърде относителна.

Когато въвеждат нов тип възпитание, без да въвеждат „компенсативни механизми”, „възпитателите” не просто създават „толерантни индивиди”, освободени от национални предразсъдъци, космополити, граждани на света. Неизбежно се създават и а-социални индивиди, свръхиндивидуалисти, свръхегоисти, или както вече бе споменато – социопати.

Потвърждават го и специални изследвания, според които българските ученици имат ниска „функционална грамотност”. Зад този евфемизъм се крият по-лоши ефекти. Когато новите програми за умовете, създават а-социални, дори социопатични индивиди, те всъщност увреждат значително два вида интелигентност – социалната и емоционалната. Но когато се увреждат тези компоненти на общата интелигентност, неизбежно се снижава и общата интелигентност – факт, който се означава като ниска „функционална грамотност”.Такива индивиди не са склонни към про-социално поведение и да допринасят за развитие, но са склонни към девиантно поведение – поемане на високи рискове и нанасяне на щети на другите (обществото).

Типът на човекът, който се създава по този начин не е точно „йерархичният човек” създаден от древните индийски реформатори, а по-скоро „човек а-социален и девиантен”. Но и този тип човек е програмиран да приема статуквото и всички съпровождащи го аномалии в упаржняването на властта т.е. може да се каже, че е „провластово” ориентиран – стреми се да се впише в съществуващия „ред”, вместо да го оспорва и да се опитва да го променя.

Освен това, такъв човек може дълго време да има нормално поведение, но някакви обстоятелства могат да активират програмата и той „да превърти”. Тогава всички се чудят как „добро момче” е могло да постъпи така. Всъщност момчето е жертва на програмата която са въвели в него, „реформаторите” в образованието. Данните за тийнейджърската престъпност, насилствената смъртност в тази възраст и др. илюстрират всичко това.

Робството и реформите в образованието

Знаещи хора препоръчват Орландо Патерсън като автор на най-задълбоченото сравнително изследване на институцията на робството. Според Патерсън най-дълбоката същност на робството е абсолютно изтръгване на индивида от неговия «социален контекст», т.е. – от неговата общност. При това изтръгване индивидът губи всякакви морални отношения и обвързаности с някой друг: откъснат е от своите предци, от общността, семейството, кланът, града; той не може да се договаря с никой, нито да прави смислени обещания. Не може да получи и правна защита. Дори и да създаде семейство, то може да бъде разделено всеки момент, а ако е създал собствен имот, той може да бъде отнет.

Единственото отношение, което свързва роба с някой е отношението на пълно подчинение и сила, което го свързва с неговия господар. И това отношение е напълно лишено от какъвто и да било морален компонент, а правният компонент се свежда до собственическото право на господаря. Затова нищо не защитава роба от риска да бъде насилван, измъчван, осакатяван или убит. Поради това насилственото изтръгване на индивида от социалния му контекст се схваща като социална смърт, индивидът претърпял такава промяна и превърнат в роб е социално мъртъв.

Този анализ на Патерсън не е нужен за решаването на въпроса в историята – робство или съжителство, там всичко е ясно.  Виждането на Патерсън е важно за да прозрем нещо друго – програмирането на а-социални и егоистични свръхиндивидуалисти е само друг начин за поробване на хора – не чрез насилственото им изтръгване от общността, а чрез ерозирането на общността в която живеят.

Ефектът е един и същ в двата случая – състояние на робство, и няма значение дали се постига чрез насилственото изтръгване от общността или чрез разрушаване на общността. Ето към какво влачат индивидите и обществото, реформаторите в образованието. И ето защо е прав Ламбовски – това може да става само скрито, защото ако се знаят последствията, експертите може да пострадат.

Пример за такъв вид поробване (без насилствено извеждане от общността), може да се намери пак в Индия – тя е станала известна като страна, в която много голяма част от работещото население е живеело в условията на постоянно «дългово робство» (хора, работещи само за да изплащат своите дългове към собственика на земята или кредитора). В България задлъжняването на индивиди и домакинства също нарастна взривно, в някои случаи – с доста тежки последствия.

Сходството едва ли е случайно – всяко премахване на про-общностните и про-развитийни програми за ума или поражда такива последствия, или е адаптация към тях. А тъй като подобни програми се съдържат в почти всички образователни системи, то съществуват и различни форми на робство, а през последните десетилетия те буквално избуяха. Забелязал го е например Наим Мозес (грамотен човек – бивш експерт на Световната банка, после финансов министър на Венецуела). Неотдавна доклад на МОТ също подсказа напредък на друга форма на робство – тенденции в заплащането са свързани с поява на комбинации от незаплатен труд и принуда.

Наскоро журналистът Светослав Терзиев пак ни подсети, че робството не е история – и днес някой люлее в робска люлка много хора. За това допринася и социалното диференциране на образованието, което също има дълга история. Още през 1906 г. в един учебник по приложна социология пише: „Злините в обществото се дължат на конкурентна система в условия на изкуствено създавано неравенство на интелигентността и тъй като това състояние винаги е съществувало, се предполага, че винаги ще съществува…Едва ли някой е мислил за промени”.

И днес никой не мисли за това. Изкуственото поддържане на неравенства в интелигентността вече е много напреднало. Родители, които усещат какво готвят на децата им реформаторите на образованието, също допринасят за усилване на диференциацията, тъй като се опитват да създадат „защитени островчета” за своите деца. Имат право, но дали са намислили къде ще живеят децата им след това.

Подмяната на държавата

Основна роля в тази драма играе една неформална мрежа от „експерти” в самото Министерство. Тези хора заемат ключови позиции в институцията, преминали са адекватно обучение, предано следват дадените им инструкции, поддържат връзките с източниците на инструкции и т.н. Като истински „сиви кардинали”, те избягват прожекторите, но фактически именно те вземат решенията, които министрите само благославят.

„Експертите” от мрежата подбират и привличат, и външните експерти, естествено – по свой образ и подобие. Всички получават доста щедри възнаграждения, не само в пари, но и чрез вписването им в „банка кадри”, осигуряване на добри кариери – във властта, в науката (някои са автори на безброй трудове) и др. Може да се предположи, че са се обзавели и с подходящи „граждански структури”, с които работят „успешно”, в смисъл, че успешно създават впечатление за „гражданско участие” във формирането на образователната политика. Впрочем, това може да обясни защо много скандали се инициират от социалните мрежи, а не от НПО-та, с които министерството работи.

Ето защо прекратяването на „съжителството” на един министър с образованието не променя нищо. Министрите се сменят, но двигателят си остава, от време на време търпи малки персонални ремонти и продължава да работи. Затова МОН възпроизвежда сходни конфликти по сходни поводи – откакто Марко Тодоров реши, че му пречи „Аз съм българче”, та до сега.

Министърът само утвърждава и легитимира работата на двигателя, фаворизира „експертите” от мрежата, не позволява на други служители в Министерството да им пречат, и защитава целият „двигател” в случаите на критики и атаки отвън. В краен случай именно министърът става мега-бушон, който изгаря, за да се спаси двигателя. Поради това и големите дебати по повод на личността на министъра са ненужни – министърът едва ли може да се справи с двигателят, който трансформира образованието.

Един компетентен, почтен и загрижен човек ще трябва да разчисти министерството от паяжината, която го е оплела, а това е по-трудна задача от чистенето на Авгиевите обори, защото ще се сблъска със силните им защитници. Но участниците в предстоящите публични обсъждания могат да свършат полезна работа, ако си носят списък с промените, направени в историята и литературата през „прехода” и поискат от министерството да обяви имената на техните автори. А после да поискат да бъдат отпратени по-далеч от децата им.

Само че някой изглежда се е погрижил да превърне обсъжданията в цирк. Сигурно ще стигнат до извода, че реформите са чудесни – проевропейски и модерни. Индийският им характер ще остане скрит, както и намаляването на „съществената разлика” с еволюционните ни братовчеди. Впрочем, Индия има и друга особеност – известна е с това, че през по-голямата част от своята история е била под чуждо „владичество”. Здраво са я грабили, особено поданиците на английската корона. Ето как държавните политики в образованието влияят върху развитието.

17 февруари 2016

На челната снимка :

Pieter Brueghel’s painting of the Tower of Babel

Пийтър.Брьогел, Старият –  Вавилонската кула, 1563, масло,114 cm × 155 cm (45 in × 61 in)114 cm × 155 cm (45 in × 61 in) Kunsthistorisches Museum, Vienna

Бел. на редактора: През хилядолетията хора, които никога не са виждали Вавилонската кула и са имали само повърхностна представа за Вавилон, а често и никаква, много пъти са я рисували, но нито един от художниците не познал каква в същност е била.… Херодот, който написал за седемте чудеса, посетил Вавилон. Дори нещо повече, той видял тази легендарна и като че ли изобщо несъществувала кула. Това се случило преди четири и половина века пр.н.е. Макар че Херодот не включил кулата в броя на чудесата, той оставил нейно кратко описание: кулата се издига над града, тя е осеметажна и всеки етаж е по-малък от предидущия. Именно затова художниците, които били запознати с описанието на Херодот, като се започне от Брьогел, се стараели да я направят осеметажна.Херодот писал, че видял кулата здрава. Когато след десетина години във Вавилон влязъл с войските си Александър Македонски, той открил, че кулата се руши… и заповядал да се разчистят развалините. Не, той не е искал да унищожи кулата. Напротив, Александър Македонски решил да я възстанови, да я направи център на новата си столица, където трябвало да се намери място за всички велики богове на Изтока, но умрял в самото начало на работата.“