Архив за етикет: реформа

Фридрих Хайек и пътят към робството

Двубоят на века продължава – Хайек срещу Кейнс – няма по грандиозен концептуален дуел в съвременната история – либерализмът на Фридрих фон Хайек срещу социалния капитализъм на Кейнс.

Актуален сюжет с участието на Георги Василев, експерт по международно финансово право.

В какво не вярват българските лекари

Автор: д-р Ваня ШПОЧЛИЕВА
  • От утре медиците започват протести. Българският лекарски съюз предприема ефективни действия против беззаконието в родното здравеопазване.

От утре българските медици започват ефективни протестни действия, в които поетапно ще се включат всички регионални лекарски колегии. В понеделник ще протестират общопрактикуващите лекари от Ямбол, Кърджали, Разград и Търговище. Всекидневно на сайта на съсловната организация ще се обявява кои здравни заведения, в кой регион ще протестират.

В съответствие с дълга си, хората в бяло няма да изоставят  своите пациенти. Ще действат дежурни кабинети за неотложна медицинска помощ, за които Съюзът също ще информира  на сайта си. Спешни изследвания ще се извършват в дежурни лаборатории. Медиците от болниците ще се включат в протеста като спрат приема на болни и прекратят плановите операции. Ще се обслужват само спешните пациенти. Лекарите от болничната помощ обмислят  идеята за подаване на едномесечно предизвестие за прекратяване на трудовите им договори със Здравната каса.

- Очаквам хората да погледнат с добро око на нашите протести – казва д-р Галинка Павлова, зам.- председател на Управителния съвет на Българския лекарски съюз. – Това не е война. Това е отчаян вик, с който казваме: „Стига толкова! Искаме да работим по правила, а не да бъдем в неизвестност и да не можем да планираме дейностите си. Не сме съгласни да бъдем обвинявани ненужно, когато системата не работи. Вярвам, че отговорните хора в държавата ще се вслушат в нас и ще приемат исканията ни. Обръщаме се към всички лекари, към нашите семейства, към пациентите, нека ни разберат и подкрепят.

До това решение Националният съвет на Българския лекарски съюз стигна след заседанието си на 25 март, т.г., както писаха малко български медии.  На него бе дискутирано Искане за смяна на целия Надзор на Националната здравноосигурителна каса. От общо 18-те членове на Националния съвет на съюза четирима са се въздържали, а двама са били против това решение.

Идеята за национален протест, започна да набира скорост още на извънредния лекарски събор, когато съсловието отказа да подпише Националния рамков договор. Последвалото предложение за въвеждане на служебен рамков договор и реформи, поставящи за пореден път лекарите в унизително положение, утвърдиха идеята за протести като единствения възможен изход от днешното състояние на здравеопазването.

Медиците са категорични: нужни са правила в системата; не е законно рамков договор да се въвежда едностранно ( от Здравната каса). Лекарите не приемат неудачно направената наредба за удовлетвореността на пациента, както и недомислиците в наредбата за достъп до медицинска помощ.

От Националния съвет на лекарския съюз настояват проектът за Решение на Надзорния съвет на Здравната каса да бъде незабавно оттеглен. В противен случай той ще бъде обжалван в съда и медиците няма да работят по предвидените в документа промени. Крайното решение на съсловната организация е, че снема доверието си от ръководството на Министерство на здравеопазването и Надзорния съвет на касата в сегашния му състав.

Ето пълният текст от

Решение на Националния съвет на БЛС:

Националният съвет на Българския лекарски съюз за пореден път заявява, че състоянието на здравеопазването е достигнало до критичната точка на хаоса и предлаганите промени не водят до развитие и подобрение на здравната система. Това е така, защото:
• Не е вярно, че изкуственото разделение на медицинските дейности в пакети; необходимата, но неудачно направена наредба за удовлетвореността; недомислиците в наредбата за достъп и други нормативни актове, водят след себе си до положителни ефекти.
• Не е вярно, че договорното начало бе възстановено ефективно;
• Не е вярно, че едностранното въвеждане на „рамков договор” е законно;
• Не е вярно, че въведените „критерии за качество и достъпност на медицинската помощ“ са истински критерии и ще доведат до прокламирания ефект;
• Не е вярно, че е разширен обемът на гарантираните медицински дейности за профилактика и диспансеризация при социалнозначими заболявания;
• Не е вярно, че има изобилие от талони за консултации;
• Не е вярно, че бюджетът за извънболнична медицинска помощ нараства съобразно потребностите на населението, Националната здравна стратегия и европейската политика в сектора;
• Не е вярно, че въвеждането на пръстовия отпечатък ще подобри качеството, контрола и достъпа до медицинска помощ.

Ние, българските лекари, не сме съгласни обществото да бъде заблуждавано, а ние да носим отговорност за изказаните неистини.
Поради това:

1. Настояваме проектът за Решение на НС на НЗОК незабавно да бъде оттеглен. В противен случай, ще потърсим правата си в съда, включително и от отговорните лица.
2. Декларираме, че при влизането му в сила няма да работим съгласно предвиденото в него и заявяваме, че последствията за пациентите, породени от липсата на адекватна здравна помощ, ще носят отговорните за настоящата политика.
3. Дистанцираме се и снемаме доверие от ръководството на Министерство на здравеопазването и Надзорния съвет на НЗОК в този му състав;
4. От 28.03.2016 г. Българският лекарски съюз обявява стартирането на поетапни ефективни протестни действия и призовава всички свои членове да се включат в тях.
5. Апелираме за върховенство на закона и стриктно спазване на договорното начало.

Националният съвет на БЛС декларира, че Българският лекарски съюз е единствената законова организация, защитаваща правата на българските лекари и пациенти.

Източник: Студия Трансмедия:

ЕС С НОВ УНИЩОЖИТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА БЪЛГАРИЯ

Брюксел ни поставя под надзор заради прекомерен макроикономически дисбаланс

Броени дни след 7-та сесия на ФК посветена на българската държава и необходимостта от нови конституционни помени, Брюксел отново поля със студена вода нашето „непукистко лидерство“. Че как иначе да го наречем, когато толкова експертизи на български и чуждестранни ценрове за обективен, а не преднамерен анализ, върху които и ние се опираме в своите оценки и прогнози – все едно казват. Така не може, дами и господа.

Остана да го разберат и повече българи, „претръпнали“ в очакванията си един колкото некомпетентен, толкова и с единия крат вече в историята „елит“ на прехода да  освободи от управленските си услуги. .. Изводът е един. Трябва да си помогнем сами, ако искаме и Брюксел да помогне. Макар, че повечето предпочитат да казват – че Онзи горе си знаел работата.

Може и така да е, обаче скъпо излиза на толкоз народ без работа, с мизерни заплати, оскъдни пенсии, когото хранят с чужда пита и обещания вече 25 години.  Значи работата се нарежда,  ще кажат мнозина. но няма да стане от само себе си, ще добавим ние.

Бележка на редактора

След критичния доклад на ЕК за съдебната реформа у нас Брюксел излезе с нови критики към страна ни. Европейската комисия обяви, че ще постави България под специален надзор заедно с 4 други държави заради прекомерен макроикономически дисбаланс.

В доклада за страната ни се посочва, че финансовият сектор е изправен пред рискове заради големите задължения на предприятията, и пречки пред намаляването на задлъжнялостта.
Нетният външен дълг продължава да бъде висок и нарастващите нужди от финансиране на правителството създават нови рискове.
Комисията остро критикува и липсата на мерки по отношение на пазара на труда, и трайната безработица, липсата на мерки срещу корупцията, високия дял на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, както и ограничения достъп до здравеопазване.

 

Източник: Дума, 10. Март 2016

Съсловието се събужда: Извънредният 65-ти лекарски събор отстрани БЛС от всякакви договорености

Автор: Д-р Ваня ШИПОЧЛИЕВА

Експерти очакват правно-административен хаос в здравната система. Вчера, малко преди откриването на извънредния 65-ти събор на БЛС, „Студия Трансмедия” постави въпроси, най-същественият от които бе – ще излязат ли медиците  от своята летаргия.Часове по-късно съсловието показа, че се е събудило и се готви да потърси сметка за щетите, които е понесло.

Управителният съвет на БЛС не получи мандат да подпише Националния рамков договор (НРД) – 2016 г. Решението бе заявено категорично   с  265 гласа „против” НРД. Само 15 бяха „въздържали се” и 10 „за”. Защо и как се стигна до тази

развръзка

Още в началото на събора лекарската колегия от  Шумен предложи да бъде гласуван вот на доверие на настоящото ръководство на БЛС и вот на недоверие на министър Москов. Предложението бе отхвърлено, но до приемане на дневния ред се стигна след близо час дебати.

Председателят на Управителния съвет на БЛС  д-р Венцислав Грозев представи новите моменти в проекта за НРД-2016, свързани с общите разпоредби, дейността на изпълнителите в доболничната и болничната медицинска помощ, както и финансовата рамка на договора. Специално се спря на опасностите при подписване и неподписване на документа. Според д-р Грозев тези рискове са свързани с неясноти  в нормативната уредба. Те, съгласно Закона за здравното осигуряване, е трябвало да бъдат  приети преди договаряне и подписване на НРД за текущата година.

През цялото време в залата се усещаше  недоволство, което сякаш отприщи самият председател на  БЛС  като предложи  промяна в дневния ред – предвидените декларации и становища на делегатите по новия договор да се отложат, като преди тях се изнесат две презентации   (за доболничната и болничната помощ). Идеята му даде повод за истинско кресчендо от негативни емоции и изказвания като:

„ Защо ще ни обяснявате параграфи, точки и подточки, нека да говорим по същество.”; „Трябва ли да бъдем винаги плашени какво ще ни се случи оттук нататък?”; „Докога изпълнителната власт ще изнасилва по най-брутален начин цялата медицинска общност?!”.

Срещу НРД-2016 се обявиха лекарските колегии от Пловдив, Враца, Шумен, София, Велико Търново, Ловеч и Варна. Основните им възражения се отнасяха до съществуващия в момента

нормативен хаос в регулацията на българското здравеопазване

Делегатите отбелязаха, че масовите неуредици, породени от безпорядъка, настройват обществото ни все по-негативно към медицинската общност и задълбочават пропастта между лекари и пациенти. Според д-р Георги Кръстев, председател на регионалната лекарска колегия в Пловдив, медиците не са виновни, че от здравни работници бяха превърнати в търговци, а после – в полицаи на НОИ.

„Не е наш проблем да искаме от пациентите да носят документи, че са си възстановили здравноосигурителните права – заяви д-р Кръстев.  – „Нашият проблем е друг, в момента не можем да изпълняваме лекарското си изкуство”. Той подчерта, че  делегатите от РЛК–Пловдив са изпратили писмо до председателя на Република България Бойко Борисов и копие до председателя на Народното събрание Цецка Цачева, в което лекарите изразяват своята крайна неудовлетвореност  и тревога от кризата в българското здравеопазване и от  слабата надежда катастрофата да бъде спряна.

Участниците в събора изразиха недоволство и от това, че в момента предложеният

проект на Национална здравна карта (НЗК)

е неприемлив за медиците, а методиката за изработване на картата е  съдебно оспорвана. Възразиха и срещу  измененията и допълненията към Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Предметът на нейната регулация се обуславя от Националната здравна карта, която обаче не е действаща и едва ли ще стане такава в близко бъдеще. (Част от текстовете в тази наредба се базират на още не прието законодателство, а това ги прави нищожни.)

Медицинските стандарти

бяха шумно коментирани, като бе изтъкнато, че почти половината нормативни изисквания, са предмет на обжалване във Върховния административен съд на Република България. Те не се приемат за адекватни в медицинските среди, заявиха делегати, напомняйки, че вече е отменен  стандартът по ревматология. Съдебно е обжалван  и друг нормативен акт –

Наредба за проучване удовлетвореността на пациентите от медицински дейности, закупувани от НЗОК

Лекарите бяха категорични, че изискванията, заложени в този документ  са всъщност врата за административен произвол и репресии над изпълнителите на медицински дейности. Причината е, че пациентите са в състояние да усетят само вниманието на болничния персонал, но нямат подготовка и опит за каквато и да е професионална оценка.

Акцент бе поставен и върху предложението за  пръстов идентификатор,  по-известен като

пръстов отпечатък

Делегатите бяха единодушни, че той няма да изпълни отредената му функция, но за идентификатора ще бъдат ненужно похарчени огромни публични средства. Освен това нововъведението ще доведе до допълнителен хаос в системата, ще ограничи здравноосигурителните права на българските граждани, включително и правото на достъп до здравеопазване, ще влезе в противоречие с регламенти от действащото законодателство на Европейския съюз.

Всичко това показва, че НРД-2016 г. няма силата да осигури достъпно, своевременно, адекватно и качествено здравеопазване.

Какво ще последва след неприемане на Националния рамков договор?

Свои виждания  по проблема представиха известни български лекари.

Д-р Юлиан Йорданов, зам.-председател на БЛС:

– Лично аз съм малко учуден от решението на събора. Според мен то е взето емоционално, а не рационално.Последствията от него тепърва ще се виждат, защото няма да остане в сила рамковият договор от предишната година. (Така беше преди първия мандат на ГЕРБ.) Сега изискването е, щом няма нов НРД,  да се работи по правила, разписани от министъра на здравеопазването. Ние само ще бъдем изпълнители, което означава, че лекарският съюз тотално ще бъде отстранен от  всякакви договорености. Това не е добро, но така реши съборът. Не съм оптимист  за бъдещето.

Д-р Андрей Кехайов, бивш председател на БЛС:

– Правно-нормативният безпорядък, който съществува в системата е виден за всички. А вина за неподписването  на НРД носи настоящият Управителен съвет на лекарския съюз. Сега ще се премине към нещо административно, но голяма част от административната база не е приета. Ето защо нещата в здравеопазването  може да излязат извън контрол.

Проф. Милан Миланов, председател на Управителния съвет на Софийската лекарска колегия :

– От 15 години участвам в преговорите по НРД и никога не съм бил свидетел на такова унижение – да ни викат в последния момент за нови обсъждания (в Надзорния съвет на НЗОК). И няма какво да избираме между две злини. И при подписване на НРД и при неподписване, в двата случая сме зле…

Д-р Александър Заимов, член на Управителния съвет на Софийската лекарска колегия:

– За властимащите беше важно да се подпише рамковия договор, тъй като той щеше да легитимира всичко, което те правят. Малък брой от делегатите на  събора вероятно бяха поели ангажимент пред властта, но голямата част от лекарите, както стана ясно, не бяха съгласни с провежданите реформи. Сега изискването е, щом няма нов НРД,  да се работи по правила, разписани от министъра. Така че  не е изключено да последва хаос в системата.

Все пак, неподписването на НРД е  ясно заявена позиция и доказателство, че лекарското съсловие преодолява своята пасивност, като отхвърля договор, зареден с правни неясноти, натоварващ медиците с административни затруднения, материални щети и професионални рискове.