Архив за етикет: идентичност

Проф. Гелиан Прохоров: Народ, който не мисли за себе си, не заслужава да живее

Евразийският център към Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира лекториум ANIMUS ROSSICUS на 2 юни 2016 г. Проф. Гелиан Прохоров, преподавател в Историческия факултет на СПбГУ, РХГИ, Петербургската духовна академия, ще изнесе лекция на тема „Исихазмът в Русия и България през ХIV век“. Тук публикуваме негово интервю пред руската журналистка Наталия Ларина.

 

— Гелиан Михайлович, една от книгите ви се нарича „Кръстообразността на времето“. Звучи доста скандално.

— Няма нищо скандално. Отдавна съм забелязал, че времето е кръстообразно. Настоящето е това, което още не е отминало, но не е и нещо, което вече е настъпило. Значи е между миналото и бъдещето, те са от двете му страни.

Ако мислено погледнем от високото към ниското, ще се окаже, че настоящето – това е онова, което не е вечно, или ще отмине, но не моментално, или ще продължи по-дълго. Настоящето е центърът на кръста, чийто връх е вечността, долу е мигът, вляво – миналото. Защо вляво? Защото четем от ляво надясно, а насреща е бъдещето. Ето и къстообразността на времето. В точката, в която времената се срещат, се намира настоящето, а заедно с това – аз, ние, надарените с разум, съвест, съзнание.

— В какво се състои приложното значение на тази научна кръстообразност?

— Нито едно от тези времена не бива да се пренебрегва. Случва се времената да се отдалечат от настоящето, тогава връзката помежду им се къса и настоящето изчезва. Настоящето е онова, което черпим от миналото, бъдещето, от мига и вечността. Какво се случва, когато обществото нарушава тази закономерност, разбрахме, когато станахме свидетели и участници в кървавия ХХ век.

Съдбата на всеки от нас в значителна степен се определя от обкръжението ни. Вас тя ви е срещнала с елита на Русия – Лихачов, Панченко…

— Най-съдбоносна все пак бе срещата ми с Лев Николаевич Гумильов. Благодарение на него намерих смисъл в живота си и открих православната вяра. Тогава смисълът на живота ми се състоеше в безкрайни разговори с този уникален човек и в четене на всичко, написано от него. Той познаваше великолепно историята, разменяхме мисли, обсъждахме различни неща. Много жив ум имаше този човек, много!

Запознахме се във влака: аз отивах да се катеря по планините, той — да лекува язвата си, от която се разболял в Гулаг. Както знаете, той е прекарал там петнайсет години без никакви причини. „Ге-ля — натъртваше сричките, говореше малко маниерно, — знаете ли каква беше ползата от Гулаг? Каторжниците разговаряха, четяха лекции на най-различни теми. И мислехме, мислехме, мислехме. А когато са на свобода, хората разговарят малко. Добре че в научните среди тази потребност все още е остонала.“

Изпитвах ненаситна потребност да разговарям с Лев Николаевич. Просто се наслаждавах на играта на виртуозната му мисъл. По-късно, когато станахме приятели, по това как го слушах и разбирах, той ме сравняваше с каторжниците: „Ге-ля — разчленяваше думите той, — кога сте роден? През 1936-а? Е, по това време екзекуциите вече бяха повсеместни.“

Случайното ни запознанство в Питер се превърна в приятелство. Той ме покани на гости в дома си. Когато отидох на посочения адрес, ахнах. Работата е там, че когато следвах във Военновъздушната академия (още преди университета), бях на практика, докато се строеше същата тази сграда на Московския проспект, където живееше Гумильов. Даже бях запазил снимка, на която съм в бъдещата стая на Лев Николаевич. По-късно му я показах.

— Звучи като фантастика.

— Да, да, едно малко чудо е. „Ге-ля – избоботи Гумильов, – оказва се значи, че докато мен са ме реабилитирали, вие сте ми строили апартамента.

Много пъти сме били заедно на археологически експедиции. В делтата на Волга копахме хазарски погребения, учихме се да плуваме, а после плувахме с акваланги в Каспийско море.

Десет години непрекъснато се срещахме с моя приятел – ако не всеки ден, то поне веднъж в седмицата. После поразредихме общуването: инсталираха му телефон, винаги можеш да вдигнеш слушалката и да избегнеш разхождането нагоре-надолу…

Но накрая често ми казваше, че трябва да се уча не само от него, но и от някой друг. Така се случи, че Дмитрий Сергеевич Лихачов стана моят втори учител. А Лев Николаевич започна малко да ревнува. Но в края на живота му всичко се върна по местата си. Когато се разболя тежко и го приеха в болница, аз нощувах до леглото му. Така че накрая се върна щастието от предишното ни общуване.

— Споменахте, че преди университета сте учили във Военновъздушната инженерна академия. Какво, простете, ви отнесе там?

— В 10-и клас в училището ни дойде един много интелигентен полковник и разказа, че в тяхната академия образованието е по-добро от „цивилните“ вузове. И тъй като тогава сам не знаех с какво искам да се занимавам, постъпих в строителния факултет. Пътищата ни с строителството на лeтища се раздалечаваха все повече и повече. Прекарах много време в книжарниците, купувах Гумильов-баща, Ахматова, Манделщам, Пастернак… За щастие оттам ме изпратиха да отбивам военната си служба в дърводобива. Веднага след като се уволних, отидох в университета. А там не ми приеха дори документите.

— Защо?

— Ами защото от армията ми дадоха чудовищна характеристика: не разбира политиката на партията и правителството. Една година работи на строеж. Казах им: „Дайте ми характеристика за университета“. Свиха рамене: „Сам си я напиши, ние няма да те спираме“. И аз написах: правилно разбира политиката на партията и правителството…

В историческия факултет на Ленинградския държавен университет специализирах по темата на византийско-руските връзки. Започнах да уча гръцки. За мен дори специално поканиха преподавател от катедрата по класическа филология – София Викторовна Полякова. Приличаше на богинята на лова Диана, винаги в дома й около нея се разхождаха кучета, ходеше с високи ботуши. Във втори курс вече посещавах лекциите на Дмитрий Лихачов по древноруска литература в Института за руска литература (Пушкински дом). Когато завършвах окончателно университета, Дмитрий Сергеевич ми предложи да пиша аспирантура при него, което аз, естествено, с радост приех. Каза ми: „Защитите ли навреме, ще бъдете назначен в Пушкинския дом“.

Защитих през 1968 година, взеха ме за старши научен сътрудник. После – докторска дисертация, многотомно издание на литературните паметници на Древна Русия – за което заедно с колегите ни наградиха с Държавна премия.

— Кой е любимият ви век?

— Деветнайсети век. Това са и Андрей Рубльов, и Дмитрий Прилуцки, и Сергий Радонежски, и Кирил Белозьорски. Всички – върхът на светостта. В онези времена се създава се нов стил в живописта, литературата, архитектурата – нещо, което се случва изключително рядко на Русия. Появяват се и много великолепни преводи на изключителни произведения. В частност съчиненията на Дионисий Ареопагит с тълкуванията на Максим Изповедник. Те пишат за страстите, обсебващи в някакъв момент всеки човек и погребващи го в бездната. Писателите аскети ни сравняват с кораб по време на буря, който в края на краищата потъва.

Така писателите исихасти от ХIV век ни учат – нас, хората от ХХI век – да проявяваме воля: чрез любовта си към Бога, чрез живота с любов. А не с гибелни страсти…

Да, съвременният човек като пчела на мед налита на всевъзможни удоволствия. Той не се интересува от аскетичната литература на ХIV век. Впрочем била ли е тя нужна някога, послужила на някого? Да, била е. Аз, като инженер, съм направил списък. Лидер отново е моят ХIV век, златният век на духовността.

— Гелиан Михайлович, всичко, което така интересно разказвате, са минали неща. Каква е ползата от всичко това за съвременния човек? И нужна ли е днес светоотеческата литература днес? В бъдеще?

—Някои се нуждаят от нея, други не. За тези, които имат потребност, които мислят за непреходното, в края на краищата, времето е миг. Това е за тези, които искат да живеят с изживените мигове, да мислят за непреходното. А не просто да умрат.

Светоотеческата литература ни е необходима, защото тя отваря ума ни към пространства на вечния живот. Светите отци затова са важни, защото са боговдъхновени.

— Как, от ваша гледна точка, етногенезисът би послужил на бъдещето?

— Труден въпрос. Перестройката свали всички нравствени табута. Господства Мигът – наслади му се! Настъпи нахалната епоха на Мига, на Парите.

Народ, който не мисли за себе си, не заслужава за живее. Това не съм го казал аз, а мъдрите старци. Ние сме длъжни неуморимо да напомняме на хората, че преди тях и след тях е истинската Вечност, че връзката помежду им не бива да се къса на никаква цена.

Нали си спомняте, говорехме за „кръстообразността на времето“. Спасението на Русия е във възвръщането на вярата. Президентът ни не ме лишава от тази надежда.

Гелиан Прохоров (р. 1936 г., Ленинград) е палеославист, преводач, културолог, писател. Като учен се формира под непосредственото ръководство на Дмитрий Лихачов (не без основание е смятан за негов най-талантлив ученик) в Сектора по староруска литература към Института за руска литература (Пушкински дом), където той работи и понастоящем, но също тъй и под влиянието на историка и етнолога Лев Гумильов. Г. Прохоров е автор на около 200 научни труда, между които: „Повесть о Митяе” (Л., 1978), „Памятники переводной и русской литературы XIV—XV вв.” (Л., 1987) и др. Под негово ръководство и редакция бе подготвено и оригинално замисленото издание на съчиненията на Псевдо-Дионисий Ареопагит, в което текстовете (публикувани паралелно на гръцки и руски) са съпроводени със схолиите на св. Максим Изповедник. През последното десетилетие Г. Прохоров насочи вниманието си и към културологията, а също тъй и към художествената проза (вж. „Жълтата папка”, Литературен вестник, 1999, 9—15 юни).

Своеобразен център на научните занимания на Г. Прохоров е исихазмът и неговото влияние (с посредничеството на южното славянство) върху староруската литература и култура. ИК „Славика” е подготвила за печат сборника с негови трудове му „Исихазмът и културата на XIV век: Византия — България — Рус”.

* Със съкращения, заглавието е на Гласове

Превод от руски: Елена Дюлгерова

 

Страхотно! Гришо победи втория в света Анди Мъри!

Григор Димитров подчини световния Номер 2 Анди Мъри в мач от третия кръг на тенис-турнира в Маями. Сблъсъкът на Централния корт продължи 2 часа и 27 минути и завърши с победа за българина с 2:1 сета (6:7,6:4 и 6:3), съобщи gong.bg.

Това е 11-а победа на Гришо срещу съперник от топ 10 и първа след тази, с която отстрани Стан Вавринка в Мадрид през май 2015 г.

До този момент Григор и Мъри се бяха срещали на корта осем пъти. Гришо има две спечелени срещи, а британецът – шест. Димитров надделя над съперника си през 2014-а година. Тогава го победи последователно на полуфинала в Акапулко и на четвъртфинала в Умбълдън.

ЧЕСТИТО ГРИШО!

ГОРДЕЕМ СЕ С ТЕБ И ПОБЕДНИЯ БЪЛГАРСКИ ДУХ!!

 

ОТ “ ФИЛОСОФСКИЯТ КЛУБ“

 

Х. Черкелов: Българските класици са селяни, струват рамка и боички

Няма български художници класици. Нашите са рисували 50 години след периода на класиците. Те са рисували селски неща. Селски художници. Това заяви в „Преди обед“ по бТВ художникът Хубен Черкелов.Те запушиха пътя на много талантливи художници и ги принудиха да заминат в чужбина.

 

Фактор в американското изкуство е Джеф Кунс, у нас – Светлин Русев. Всеки може да прецени за какво става дума.Не ги харесвам, не ги приемам. Те са създали статукво в изкуството, от което аз и хиляди други са избягали. Няма как да ги харесвам и признавам.

Ако изнесете картини на такива натрапени известни „майстори“, те ще се продадат на цената на рамката и боичките. Нито цент повече. Нямат стойност, нито някой ги знае и признава. Приемат се само в България, от определени среди.

Картина на Черкелов.

Много български художници са се развили в чужбина и са създали истинско изкуство. Това е известно. В крайна сметка аз имам право на лично мнение.

Не ми харесва, че в ресторанта тук сервитьорите си говорят зад бара за техни си неща, вместо да обградят с внимание клиента и да се постараят той да си остави парите при тях. Не е толкова трудно, но не го правят. Някакъв манталитет е.

В Ню Йорк щом седнеш веднага ти носят вода, сервират ти хлебчета и масло и пр., за да те задържат. Те искат да останеш при тях и да си доволен. Тук нещата са точно наобратно. Сигурно сме такива…

Харесвам и обичам България, но не искам да премълчавам истините или пък да хваля неща, които не са за хвалене, категоричен е Черкелов, който е направил забележителна кариера на Запад и особено в Ню Йорк.

Източник: Фрогнюз

На челната снимка: Владимир Димитров – Майстора «Българско семейство»

Бележка на редактора

Че Европа е „селска идея“, проектирана в новия свят, ще ви кажат днес малцина антрополози и социолози. Една културна инверсия отдавна е смесила, че и погазила тези традиции, морал, естетика, ако щете. И е мъчно за „номадите на съвремеността“/Мелучи/ да намерят себе си в един свят на егоцентризъм и бездушие даже. Където звонковите монети са пропуск за рая тук на земята…Защото онзи горе не е сигурен за никой, нали?.

И все пак, колкото „горчилки“ да има в споделеното публично тук от художника с блестяща кариера в Ню Йорк, има и лъч надежда. Че ще се обърнем към себе си. За да се проумеем така, както ни видяха и талантливи наши художници, между които Владимир Димитров – Майстора. В разговор с един приятел той казва: „Видях селянина чист и силен. И се мъчих да доловя общи черти. За да се стигне до него. Мъчна работа…” Така са постъпвали най-големите наши писатели. Йовков изобрази добруджанеца, Елин Пелин – шопа, а Г. Караславов – тракиеца.

Всичко нарисувано от Майстора е само скици, разучавания на хора и природа. От предадените на министерството на просветата работи повечето са притежание на Националната галерия в София, други са в музеи, училища, канцеларии, български легации, а повече от 200 творби са се намирали при американеца Джон Крейн, който през 1973 г. ги предаде на България.

На 1. Октомври 1960 г. нашата земя приюти един от най-великите си синове – строители на българската култура, блестящ художник, задълбочен мислител и прекрасен човек. Един от най-плътните творчески характери на нашето време бе изграден върху несломимата воля на човек, кален в най-тежки условия и върху будната съвест на творец, предопределен да служи на изкуството на своя народ:

„Ако сега бих могъл да започна отначало, бих отишъл пак при земята, при хората. Можете да наречете това както искате – атавизъм, инстинкт на селянина или обикновена привързаност. И все пак целият този сбор ще бъде само част от цялата истина за чудната привлекателна сила на моя роден край!”, казва Владимир Димитров – Майстора.

Ех Майсторе – сега е ясно, защо остави „белла Италия“ на нейното слънце, лазурни брегове и канцонети. И се върна завинаги при нас тук, в с Шишковци, Кюстендилско, за да се слееш с цял свят. . Пък кой колко дал за „паното“ – нас тази не ни е еня….Важното е че те гледаме с възхита и гордост до днес. Защото си част от българщината, каквато тъй много ни липсва вече…

Стиска ли ти „Да поемеш отговорност“?

В „Да поемеш отговорност“ (ИК „Изток Запад“) известният психотерапевт и американски писател Натаниъл Брандън дава ценни съвети как да станем режисьори на случващото се в живота ни и показва как поемането на отговорност за собствените си действия ще ни позволи да постигнем успех и удовлетворение в утрешния ден.

Видният американски доктор по философия Натаниъл Брандън недвусмислено показва, че истинската радост и сила настъпват тогава, когато човек осъзнае, че поемането на отговорност за собствения му живот не е бреме, а необходимо условие за постигане на благополучие.

В „Да поемеш отговорност“ – вълнуващо ръководство как да осъществяваме целите си и да се самоутвърдим – Брандън подчертава, че за придобиването на добро самочувствие и уважение към себе си е необходимо човек да е отговорен за решенията и поведението си – само така той ще е способен да поеме живота си в свои ръце. Това обаче далеч не е лесно за постигане: изискват се много усилия, упоритост и следване на взети трудни решения – все предизвикателства, които за мнозина са непреодолими, уви. Те предпочитат да винят другите за собствените си проблеми или просто чакат да се появи онзи на белия кон, които оправя нещата и подрежда живота им с магическа пръчица.
Според Брандън няма как да вярваме в себе си и в собствените си сили, ако постоянно прехвърляме трудните решения на друг – именно когато човек открие, че трябва активно да гради своя живот, а не да мисли за себе си като за жертва, ще постигне успех.
В „Да поемеш отговорност“ Брандън дава определение за отговорност, демонстрира как тя може да стане начин на живот и източник на сила, а не бреме. Целта на автора е да покаже, че ние градим себе си и формираме идентичността си, и че отговорността към себе си, както и разчитането на собствените ни сили са от съществено значение за благополучието на всички. Нещо повече: да сме отговорни и да разчитаме на себе си, твърди Брандън, е ключът към успеха – независимо дали става въпрос за кариера или връзка, успехът зависи от нашата готовност да поемем отговорност.
Авторът обръща внимание и на поставянето на граници, като обръща внимание на случаи, когато нещата просто не зависят от нас. От голямо значение е и да не поемаме чужда отговорност, както и да се научим да си сътрудничим с околните, допълва още психотерапевтът.
В „Да поемеш отговорност“ Натаниъл Брандън  сочи пътищата, които могат да помогнат на всеки да стане мислеща, целеустремена, активна и ориентирана към решаването на проблемите си личност. Авторът показва не само личната и обществена важност на отговорността, но и специфичните начини за нейното постигане, и дава ценни съвети как да се отгледат отговорни деца, които да са активни и способни да контролират действията си.

Брандън е психотерапевт с дългогодишна практика, известен с трудовете си, посветени на психологията на самоуважението. Роден на 9 април 1930 г. в Канада, авторът на „Моите години с Айн Ранд“ е в близки отношения с видната романистка и представителка на съвременната философия дълги години и има голям принос в популяризирането на нейната философия.

Източник: Актуално
Бележка на редактора
Немецът Себастиан Брант забелязва самоувереното невежество още през 1491 г., когато пише поемата си „Корабът на глупците“:
„Глупак е, който не престава
край себе си да вдига врява,
да празнодумства, да се ежи
с небивалици и брътвежи.“
Горе-долу по същото време и нидерландският художник Йеронимус Бош рисува картината „Корабът на глупците“ - /на челната снимка/ – лодка с разклонено дърво вместо мачта, на която плават неизвестно накъде монах, монахиня с лютня, пияници, клоуни и прочие развеселени от обилната храна и вино типове.През Средновековието така наричат корабите, на които товарели прокажените и психично болните, за да бъдат изолирани от „нормалните“, но в алегорията на Бош същинските глупци са други, те са в онази разпищолена компания, която продължава да пътува…Докато бурята не потопи, или превърне кораба в ….призрак. Мореплавателите уверяват, че по морета и океани още се реят такива..