Архив за етикет: русия

Пет причини човек да не става професор

Моите умни деца често ме упрекват в непрактичност и неразумно  отношение към собствения ми живот. Завършила съм математика, но не станах банкер; познавайки руската словесност, не избрах политическо поприще; разбирам от добра храна, но не се превърнах в собственик на ресторант и така нататък. Аз станах просто професор и в резултат на това, от всички възможни блага, можех да дам на децата си само умението да се учат.

Но когато през осемдесетте години се замислях за кариера, да бъдеш професор беше не само интересно и почетно, но и много практично. В действителност, професорът се занимаваше с любимата си дейност; наглед не работеше много (три часа седмично), а получаваше заплата като миньор в Норилск; можеше да си позволи кооператив в центъра на града и вила на Волга, а преди отпуска отиваше на касата с куфарче – парите не биха се побрали в портфейла. Професорите ги уважаваха, почитаха, за тях се разказваха легенди, като всеки от тях беше уникален, неповторим и затова обичан.

Сега нещата са много различни – да бъдеш професор има смисъл само ако си някой друг: чиновник, депутат или, да речем, директор на театър. Но да станеш професор просто така, днес не си струва.

Първо, да си професор сега никак не е интересно, тъй като той вече не е интелектуалец, а чиновник, драскач. Професурата я измъчиха (въпреки че ми идва друга дума) с безполезни списъци, информация, оценки, анкети, портфолиа, програми, планове, планове за плановете, отчети, отчети за отчетите – добре че нашата хартиената промишленост, както и преди, работи отлично. И на днешните професори им се налага да пишат толкова много регламентирани глупости, че просто няма време да се мисли за научни изследвания, работа с книгите, общуване със себеподобни.

Планините от макулатура, които излизат изпод перото на днешния професор могат да предизвикат завистта на всеки параноик-графоман. Всяка катедра, всеки ВУЗ отдавна са се превърнали в кантори, които пишат и пишат. А където има бумаги, има и служители, които да ги проверяват. И всеки проверяващ има собствен проверяващ над него – тридесет хиляди са само началниците на началниците. И всички те поучават, препоръчват, проверяват, заплашват и наказват строго тези, които пишат малко и небрежно. Скърцане на пера се разнася над нашето образование и скърцане със зъби от всички ревностни драскачи!

На второ място, да си университетски професор сега не е престижно. Професорите вече не ги уважават и за това си има важни причини. Хората, не без причини, са убедени, че докторската степен, както и всяка друга диплома, днес може да се купи или да се получи по някакъв друг начин, който е далеч от научните изисквания. Наистина, в страна, в която нивото на образование е толкова ниско и всичко се продава, не всеки професор ни смайва със знания по специалността си; не всеки е мислител, ерудит или дори просто добре образован човек; не всички получават дипломите си според научните им приноси. И отново пред нас изпъква канцеларската работа: при това количество бумаги, което трябва да се попълни, за да се стане кандидат или доктор на науките, много научни таланти предпочитат да изразходват време и енергия не за оформяне на дисертационните си трудове, а за любимите си проблеми, поради което бягат от научните степени и звания, отстъпвайки професорското място на тези, които имат повече амбиции, отколкото способности.

Някои считат, пак не без основание, че професорът не само може да си  купи своите дипломи и сертификати, но и от него може да се купят много неща: и оценка, и научна експертиза и научно ръководство, и дисертация. Да си призная и това се случва, защото в страна, където всичко е за продан, и това се продава. Но какво искате, граждани? След като образованието на държавно ниво беше обявено за услуга, сеячите на разумното, доброто, вечното, се приравниха със сервитьорите, таксиметровите шофьори, портиерите, както и с разносвачите на пица, които, разбира се, са добри хора, но живеят от бакшиши. Но в страната ни не уважават дори и създалият се сам и честен професор. Професорите трябва да се зачитат за техните знания и таланти, но в Русия съвсем малко хора имат достатъчно собствени знания, за да ценят чуждите. В резултат на това – виждали сме тези умници, които и шапка с очила са си сложили,  но кому са нужни техните заблуди, те са храненици и паразити.

Трето, да си професор е неизгодно, дори скъпо. Професорските заплати днес са сравними с помощите на мексикански безработни, и съвременният вузовски професор трябва да работи като прословутия руски кон. Той чете до десетина лекции седмично; постоянно поправя чужди бездарни текстове; публикува дежурните статии и книги (това е рейтинг, което означава – и заплата!); като заек на барабан, подпечатва налудничави бумаги (за да го оставят надзирателите на мира поне за малко!). При това, не става дума за качество, а за количество, не за същност, а за привидност, не за дейност, а за нейното бурно имитиране. Добре е да припомним, че великият философ Соловьов е готвел лекциите си по шест месеца, а Нютон през живота си е написал една книга. В същото време, броят на университетите расте по-бързо от колония от бактерии,  поради което броят на кандидат студентите за всеки ВУЗ става все по-малък и по-малък, откъдето идва и неизбежното намаляване на преподавателския състав. В резултат на това мнозина работят за парченце от разценката – а това е под прага на бедността не в Мексико, а в Конго.

Но какво ти малко заплащане! Скоро, от професорите ще вземат пари за вход, както в стария перестроечен виц. В Саратовския държавен университет, ние купуваме със собствени пари канцеларски материали, зареждаме касетите с тонер; за своя сметка ходим в командировки; заплащаме разходите за конференциите, които провеждаме; публикуваме монографиите си. Командировъчни се плащат само на чиновниците, на тях им плащат и за книгите, които не са писани от тях. А наскоро ни наредиха да плащаме и за заместник декан за работа с младежта. Това се случи, когато бившият заместник-декан, възрастен служител от нашата катедра, помоли за милост и напусна поста си, а сред колегите не се намери достоен т.е. достатъчно здрав и бърз, кандидат за вакантното място. Тогава ни предложиха: щом като сте такива мързеливи развалини, наемете си човек, който е по-млад и по-напорист. И това беше съвсем сериозно и доста настойчиво.

Четвърто, и студентът не е този, който трябва. Отминаха дните, когато младите хора жадуваха да се учат, а в групите на Физическия факултет, например, от тридесет студенти двадесет бяха с червени дипломи.  Младите хора се разглезиха от интернет и Единния държавен изпит.  Според тези последните, не само за яйцата на Фаберже не трябва да се споменава, не трябва да се произнася нищо, което го няма в Единния държавен изпит или в инстаграмите на Оля Бузова. Сегашният студент не знае не само за митологичните герои, но и за Ленин нищо не знае. За него, Маркс е роден в Маркс и Енгелс – в Енгелс. Той може да чете само от екрана. В училището са го научили не да пише, а да поставя отметки. Лично аз никога не поглеждам в лекциите на студентите си – не искам да получа инфаркт.

Надявам се, че така правят и техните родители – в противен случай се страхувам дори да си помисля, какво те си мислят за мен. Използвам тази възможност, за да уверя всички вас, родителите на моите студенти: аз не казвам какво е написано в техните тетрадките, ако, разбира се, въобще съществуват такива тетрадки! За изпити вече никой не се готви: студентите отдавна са разбрали, че за всеки от тях вузът се бори с преподавателя и със сигурност ще победи, така че рано или късно в книжката ще се появи нужната оценка. И още нещо: на лекции студентът седи с палто, но не защото е студено, а защото го мързи да се съблече. Понякога идват по шорти, които приличат на бански, но не защото е горещо, а защото идват направо от плажа.

Ето и петата причина. Днешният професор живее в постоянен страх. Той се страхува от началниците си (всички, които не се страхуваха отдавна излетяха навън). Той се страхува да не загуби работата си, а с нея и възможността да прави наука, защото съвременната наука е колективно дело. Страхува се от естественото си волнодумство, което пречи на университетските власти, на партийните норми, на идеологическата цензура, на патриотични нагласи (Кант е бил немец, въпреки че е живял в Калининград!), на църковните канони, на скудоумието на стоящите над него длъжностни лица. Той се страхува от разюздания и невежият, който плюе върху него от високата камбанария на студента. Той се страхува, че няма да смогне, няма да довърши, няма да угоди и бездарно ще умре от изтощение по време на някоя безполезна чиновнически кампания. И от себе си се бои, бои се, че рано или късно ще си спомни великите морални принципи и идеали на научното познание и ще изпрати всичките си мъчители и надзиратели някъде, така както умеят да правят това само руските професори. А още повече се страхува, че никога няма да го направи.

Това е за причините, кратичко, за четиридесет минути – само половин лекция. Така че, почивка дами и господа …

Бележка на преводача: Текстът описва състоянието на висшето образование, чрез статута на преподавателите и начинът, по който е организирана тяхната работа в университетите. Тъй като наблюдението е фокусирано върху руски университети може да възникне впечатлението (което финалните фрази затвърждават), че описанието се отнася само за Русия, но това вероятно е подвеждащо. Ако авторът проф. Афанасиева беше работила, да речем в България, сигурно щеше да забележи, че състоянието, което описва не е специфично руско явление –    сходствата са твърде очевидни, за да бъдат пропуснати и при това се виждат не само във висшето, но и в образователните системи като цяло. А това ни изправя пред въпроса „защо”. Щом България и Русия се намират в толкова различни светове – политически, икономически, социални и т.н., то какво поражда сходствата? Дали двете страни следват някакъв общ модел на трансформиране на образованието и защо? Дали този модел се прилага само в тези две страни или е по-широко разпространен? Това са големи въпроси, които изискват специално обсъждане, което по-нататък може да започнем. А засега философът В. Афанасиева би могла да отговори на същия въпрос с цитат от друг философ (Мишел Фуко), който е един от малкото, посочили сходствата между либералните общества и тоталитарните държави: “… фашизмът и сталинизмът просто са продължавали цяла поредица от механизми, които вече са съществували в социалните и политическите системи на Запада. В края на краищата организирането на могъщи партии, развитието на полицейски апарати, съществуването на методи за репресии като трудовите лагери, цялото това наследство е изцяло създадено от либералните западни общества и е трябвало просто да бъде възприето от сталинизма и фашизма”.

Преводен материал на  Вера Афанасиева, Взгляд-инфо

Четири членки на НАТО биха предпочели Русия пред САЩ

Bloomberg News

На кого ще се обадите? За гражданите на четири държави членки на НАТО, запитани чия военна сила биха искали да се бие на тяхна страна, ако бъдат нападнати, отговорът е прост – Русия.

Това беше една от констатациите на мултинационалното проучване на Галъп, публикувано тъкмо в навечерието на годишната среща на трансатлантическата общност по сигурността, проведена в Германия в петък. Целта бе да се набележат промени в алиансите за сигурност след Студената война и попаднаха под нов натиск и контрол след избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ.

Засега най-голям брой страни, анкетирани от WIN/Gallup International избират САЩ за техен партньор по отбраната, което предполага, че тя остава единствената в света военна сила с наистина глобален обхват и съюзи.

В същото време обаче Китай и Русия се избират взаимно, разкъсваната от война Украйна и Ирак се разделят наполовина, докато тези четири членки на водената от САЩ Организация на Северноатлантическия договор – България, Гърция, Словения и Турция – са категорично за Русия.

Докато секретарят на отбраната на САЩ Джеймс Матис обикаля Европа, предавайки съобщения за трудна любов към съюзниците от НАТО – увеличете разходите или подкрепата на САЩ ще стане „по-умерена” – анкетата демонстрира постепенната политическа реорганизация на света около различни полюси за сигурност, според Кънчо Стойчев, вицепрезидент на WIN/Gallup International.

„Не е изненадващо, че руснаците и китайците се избират взаимно, но е нещо ново“, каза Стойчев. „То ни показва нещо много важно – че политиката на САЩ през последните 20 години изпрати Русия в прегръдката на Китай, което е доста странно, защото Русия е коренна част от Европа. “

Придвижвайки се по-нататък

В същото време някои от резултатите в европейските страни на НАТО показват как техните основни възможности за сигурност се движат извън съюза, казва той. България и Гърция например виждат най-голямата заплаха за тяхната сигурност като идваща от Турция.

Въпреки че Турция също е член на НАТО и поради това теоретично е съюзник, нейната инвазия и окупация на Северен Кипър през 1974 г. показа, че тези страни не могат да разчитат на НАТО, за да ги защити, така че поглеждат към Русия.

По същия начин в Западна Европа някои членове на НАТО все повече се ориентират към други европейци за своята сигурност, според Стойчев. Въпреки че според проучването 30 на сто от белгийците са избрали САЩ, повечето избират европейски партньори – 25% Франция и 12% Великобритания – докато почти толкова шведи избират Великобритания (29%), колкото и САЩ (31%).

Канцлерът Ангела Меркел, която трябва да говори на конференцията в Мюнхен в събота, предупреди САЩ срещу отстъпването от глобалната им роля и настоя, че НАТО е източник на американската сила. Говорейки пред репортери в Берлин, тя каза, че Германия е поела ангажимент евентуално да достигне целта да заделя 2% процента от БВП, но освен това добави, че „въпросите за помощта за развитие, предотвратяването на кризи и други са също толкова важни.“

Докато политическите и икономическите реалности предполагат, че за повечето съюзници в НАТО ще отнеме години да постигнат целта от 2%, както изисква Матис, „европейците са уплашени до смърт “ от възможността НАТО да се разпадне в момент, когато Русия става все по-настоятелна, казва Джеймс Дейвис, декан на училището по икономика и наука на Университета в Сент Гален, Швейцария, говорейки в рамките на годишната Конференция по сигурността в Мюнхен.

„Ако знаете нещо за историята на последните 200 години в Европа, изявлението от тази седмица, че румънците и чехите ще поставят основни свои военни части под германско командване, е шокиращо“, каза Дейвис.

Православният християнин

И все пак докато тези страхове би трябвало да събират заедно членките на НАТО, има твърде много различни представи за заплахите и други сили, които ги разделят и това може и да не се случи, каза Дейвис. Той отбелязва, че анкетата на Gallup до голяма степен отразява разделение между православния християнски свят и западното християнство, като православните в Гърция и България избират Русия, докато Украйна и Босна и Херцеговина – които са религиозно разделени – се разцепват по средата.

Католическа Словения, която до голяма степен избегна бруталните войни, които съпътстваха разпадането на Югославия през 90-те години, е изключение в тесния си избор на Русия. Същото се отнася за Румъния, една преди всичко православна християнска нация, която предпочита САЩ. Но тези промени и разцепления се разпространяват и доста извън Балканите, според Дейвис.

„Когато преподавам, аз имам 18-годишни ученици пред мен и мога да ви кажа, че добрите стари времена, когато имаше солидарност пред лицето на съветската заплаха, е древна история за тях“, казва Дейвис. Той добавя, че съгласието от страна на европейското население, че САЩ трябва да играе водеща роля на световната сцена, е изключително ерозирало в резултат на войната в Ирак и може допълнително да бъде подкопано с Тръмп в Белия дом.

WIN/Gallup International анкетира по около 1000 души във всяка от 66 страни по целия свят в периода между октомври и декември 2016 г. Допустимата граница на грешка на проучването е плюс/минус 3.5 до 5%.

Със съдействието на Майкъл Уинфри

Превод: Духомир Минев

Източник: http://www.transmedia.bg/2017/02/19/

Турция е готова за „Турски поток“

Турция е готова незабавно да направи стъпки към реализацията на „Турски поток“. Това заявява турският президент Реджеп Тайип Ердоган в навечерието на посещението му в Русия в интервю за ТАСС.

Снимка: ТАСС

 „Миграционното споразумение на Турция с ЕС няма да бъде възможно, ако Брюксел не спази своята част от сделката и не премахне визите за турски граждани.“ Това също така е подчертал турският държавен глава, но пред френския вестник „Монд“.

Ние сме готови незабавно да направим стъпки за реализирането на този проект, да го обсъдим и да вземем решение, казва Ердоган и подчертава, че няма никакви препятствия за това.

Според турския президент по-голямата част от природния газ на Турция се получа от Русия.

По данни, в края на юли 2016 г., обемът на природния газ, внесен от Русия, е бил 12,5 милиарда кубически метра. Това показва колко важен икономически партньор в тази сфера е Турция, отбелязва Ердоган.

Проектът „Турски поток“ беше анонсиран от руското ръководство през декември 2014 година като замяна на „Южен поток“. Според плановете морският участък на проекта ще се състои от четири мощности, с капацитет 15,75 млрд.кубически метра всяка. Газопроводът трябва да мине през 660 км в стария коридор на „Южен поток“ и 250 км в нов коридор, в посока европейската част на Турция, припомня ТАСС.

В интервюто си за руската информационна агенция Ердоган обвинява Запада, че се отнася с предразсъдъци към неговата страна. Турският президент подчертава също, че по въпроса за зачитане и гарантиране на демократичните права и свободи Турция няма да прави никакво сравнение със страните от Европейския съюз.

По някакви причини Западът се занимава с подмяна на понятията и намеква за опити на Турция да промени своя светски характер. Такова нещо няма, казва Ердоган и допълва: Не трябва да се отнасяте към Турция с предразсъдъци. Процесите, които съществуват в европейското общество, се случват и в турското общество.

В интервюто си пред агенция ТАСС турският президент уверява също, че разследването срещу Алпарслан Челик, заподозреният за убийството на пилота на сваления миналата година от Турция руски Су-24, продължава. 

Човекът, причинил смъртта на руския пилот, в момента се намира в затвора. Съдебният процес срещу него продължава и това искам специално да подчертая, заявява Ердоган.

Миграционното споразумение на Турция с ЕС няма да бъде възможно, ако Брюксел не спази своята част от сделката и не премахне визите за турски граждани. Това също така е заявил, но пред френския вестник „Монд“.

Европейският съюз не се държи по искрен начин с Турция. Ако исканията ни не бъдат изпълнени, тогава реадмисиите вече няма да бъдат възможни, посочва Ердоган.

Той припомня, че визовата либерализация е трябвало да влезе в сила от 1-ви юни.

Източник: Гласове

Бележка на „Филсофският клуб“
В серия от публикации на нашия сайт с най- достоверни източници, топ западни и източни експерти, които отндавна се чудят на т.нар.“ голям шлем“ и други  и пи- арски внушения на  наколко поредни боългарските правителства за поселедните 20 и повече години  , май идва до своя предел. Това може да е логично, обяснимо, но неоправдано от гледна точка на един български интерес, гледан през кривия макарон на няколго фамлнии или ако предпочитате квази олигархични  у нас. Понеже ни парите им пари, от гведна точка на мащабите на глобалния бизнес и натрупване на капитали, да не говорим за възможностите да се впишат в глобалните пазари.
Не, не е само дефицит на образование, това че мнозина са рекрутирани от спортни школи или в най добрия случай кадестки учулища-  за друго иде реч. Вкюлчването на „нашите“ с амбиция да нагазят в капитала, печеленето на пари, може и да постигна определен ефект за има няма две сесетилетия. Но загубутие  икономически, да не говорим  и морални изглеждат май повече от очакваното.
Както ви уведомявахме в свои анализи, прогнози и и policy papers адресирани до глухо-онемялото българско държавно управление , сугестирано „от вън и от вътре“,  за да държи посока, която  ни  отвежда  до ….вощениците и борините,  стига  предела си. Системното бягство от питомното, буквално ни докара да ….дивото.
Тук стъпките напред, назад и даже един „финт“ в строни не стават. Такава самба не върви в един свят на  отговорно преосмисляне и претегляне на националните интереси. Както се казва – нищо лично. Сиренцено може и  да е с пари, любезни, но петролът, енергийните източници, пазарните регулации даже си искат своето. В една нова императивна степен, която изглежда извън когницията на тези, които са се нагърбили за  да ни водят натам, накъдето сами не знаят къде отиват.
н и те не знаят къде отии  в не по малка, че и императивна степен.

Ерго, или ако предпочитате – ще рече: Не дуги, а  България цяла тябва да дръпне  шалтере. Както и прилича. А сетне с точни рационални и евро- синхронизирани регулации, да изгони всичките там ЧЕС, МЕС и прочие разпредели, концесионери и тути кванти търговци от Храма. Понеже ни вкарват обратно  в ….пещерата, да прощавате.

Кремъл не иска да дава на Високата порта „урок по демокрация“

В навечерието на насрочената за 9 август руско-турска среща отношенията между Анкара и Запада рязко се изостриха.

 Автори: Максим Юсин и Сергей Строкан, в. „Комерсант“.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган по крайно твърд начин пресече опитите на представителите на ЕС да поставят въпроса за нарушаване правата на човека в Турция след неуспешния опит за преврат. А шефът на МВнР Мевлют Чавушоглу постави на Брюксел ултиматум: ако до средата на октомври ЕС не предостави на Анкара безвизов режим, споразумението за бежанците може да бъде прекратено.
На фона на тези събития турски официални представители обвиниха Вашингтон в поддръжката на живеещия в САЩ проповедник Фетхуллах Гюлен, обявен за организатор на опита за преврат. В условията на все по-остро противопоставяне на Запада турският лидер се опитва да разиграва руската карта, за да намали натиска от страна на САЩ и ЕС и да избегне външна изолация.
Своята карта разиграва и Москва: възстановявайки отношенията с Анкара тя получава нов инструмент за въздействие върху ситуацията в Близкия изток и в други стратегически важни региони, а също така разтърсва западната коалиция срещу Русия. Петербургски дебют Визитата в Санкт Петербург фактически ще стане завръщане на международната сцена за Реджеп Тайип Ердоган.
След неуспешния опит за военен преврат на 15 юли лидерите на ключови западни страни не само не са срещали с турския президент, но даже почти не са общували с него по телефона. Освен това външният натиск върху Анкара с искането да не допусне по-нататъшни политически репресии расте с всеки изминал ден. Политици от водещите страни на ЕС и представители на Еврокомисията възприемат болезнено безпрецедентната чистка, извършвана от турските власти след предотвратяването на преврата. Особено възмущение предизвикаха арестите на десетки журналисти, обвинени в подривна дейност и едва ли не в съпричастност към тероризма.
Аналогична реакция последва и от Вашингтон. Към западните критици на Анкара се присъедини и генералният секретар на ООН Бан Ки Мун. Както съобщи заместник-говорителят на генералния секретар Фархан Хак, Бан Ки Мун провел телефонен разговор с шефа на турското МВнР Мевлют Чавушоглу и с президента Ердоган, призовавайки ги да уважават правата на човека и да не допускат „неподобаващо отношение“ към задържаните.
На този фон реакцията на Москва по отношение на последните събития в Турция рязко се отличава от позициите, заети от повечето западни държави и от ръководството на ООН. След като руският президент Владимир Путин първи от световните лидери се обади на президента Ердоган във връзка с провалилия се преврат, изразявайки своята поддръжка за него, Москва се въздържа от каквато и да е критика към действията на турските власти, която би могла да бъде възприета като „урок по демокрация“.
При тази ситуация опитът на Ердоган да разиграе руската карта като противопоставяне на Запада е не само напълно естествен, но и практически неизбежен. „Недопустим шантаж“ Към такъв обрат турските власти бяха подтикнати и от обстоятелството, че техните отношения с основните западни държави се изостриха до крайна степен поради редица фактори.
Например главният дразнител в отношенията с Вашингтон – живеещият в изгнание в щата Пенсилвания ислямски проповедник Фетхуллах Гюлен. Гюлен е бивш съюзник, а днес непримирим противник на турския лидер (именно него Анкара определи като главен организатор на опита за преврат). Турските официални представители начело с президента вече предупредиха Вашингтон – отказът за екстрадиране на Фетхуллах Гюлен в родината му може да нанесе непоправими щети на двустранните отношения.
Основните разногласия с Евросъюза са свързани със спазването на човешките права от Турция. Само че на изявленията на европейски официални лица за „непропорционална реакция“ от страна на Анкара на опита за преврат и прекалено големия брой уволнени и арестувани граждани на страната, президентът Ердоган отговори особено крайно, съветвайки полиците от ЕС да се занимават със собствените си работи и да не се бъркат в турските.
Още един дразнител стана въпросът за предоставянето на безвизов режим на Турция. Турските власти напомнят: споразумението за съдбата на бежанците от Сирия, съществено облекчило миграционното бреме за страните от Европа, беше подписано именно в замяна на обещанието за отмяна на визите.
В интервю за немския в. „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ шефът на МВнР Мевлют Чавушоглу фактически постави ултиматум на европейците – ако до средата на октомври не бъде въведен безвизов режим, споразумението за бежанците, сключено през март, ще се окаже под заплаха. На думите на Чавушоглу незабавно отговори – също доста твърдо – вицеканцлерът на ФРГ Зигмар Габриел. „При никакви обстоятелства няма да позволим Германия и Европа да бъдат шантажирани“, предупреди той.
Габриел също така приветства решението на германските съдебни инстанции, забраняващо излъчването на обръщение на Ердоган към неговите сънародници, които се събраха на 31 юли в Кьолн.Висшият административен съд в Мюнстер, а след това и Конституционният съд на страната прецениха, че подобни излъчвания от чужбина противоречат на германското законодателство за масови събрания. Само че в Анкара това решение предизвика възмущение.
Прессекретарят на президента Ердоган Ибрахим Калън определи като „неприемлива“ забраната за излъчване на обръщение на президента към участници в „митинг за защита на демокрацията и против преврата в Кьолн“, който проведоха представители на турската диаспора в Германия. По думите на Калън Анкара очаква от германските власти „удовлетворяващи обяснения“. Засега турският посланик е отзован от Берлин „за консултации“, а временно управляващият германското посолство в Анкара беше извикан в турското външно министерство.
Според турските власти подновяването на контактите на най-високо равнище с Русия на фона на стремително свиване на диалога със Запада не следва да бъде разглеждано като внезапна смяна на външнополитическите приоритети на Анкара. В интервю за телевизия Си Ен Ен-Тюрк Мевлют Чавушоглу характеризира ситуацията така: „Има такива, които се безпокоят от нормализиране на отношенията ни с Русия. Нашите отношения с Москва не са алтернатива на отношенията с НАТО и ЕС“.
Само че, както смятат запитани от „Комерсант“ експерти, стремейки се да бъдат изпълнени исканията му към ЕС и САЩ, напълно възможно е Ердоган да използва отношенията си с Русия за решаването на стоящата днес пред турската външна политика задача: да бъде отслабен натискът от страна на американците и европейците и да бъде избегната изолацията. „Макар и да не се стигне до радикална промяна в отношенията между Москва и Анкара, президентът Ердоган активно се опитва да разиграе руската карта.
Преди предстоящата среща на Г-20, която ще се проведе в началото на септември в Китай, за него е особено важно да получи гаранции, че на срещата на върха на „двайсеторката“ той няма да бъде като отритнат. Това е една от причините за неговото предстоящо пътуване до Санкт Петербург“, обясни пред „Комерсант“ бившият заместник-министър на външните работи на Русия Андрей Фьодоров, директор на Центъра за политически изследвания.
Втора причина за новото сближаване на Анкара с Москва е висящият въпрос за бъдещите отношения на Турция с ЕС. „Изпълнението на споразумението за бежанците е особено важно за Европа, която е шокирана от наплива на мигранти. Поради това шантажът на Ердоган при определени условия може да сработи. Само че в случай на въвеждане на смъртното наказание от турските власти Европа ще бъде принудена да прекрати споразумението с Анкара“, каза Андрей Фьодоров. По неговите думи „тогава отношенията с Русия, която няма да реагира толкова остро на въвеждането на смъртно наказание в Турция, ще станат компенсационен механизъм за турската страна.“
„Играта на президента Ердоган е напълно предсказуема. Той се оказа в изолация сред западните съюзници, но Турция въобще не възнамерява да къса с НАТО и ЕС“, е оценката на Виктор Надеин-Раевский от ИМЭПД на Руската академия на науките. „На турския лидер му е необходим инструмент за натиск върху съюзниците, и Русия е напълно подходяща за това. Още повече, че едновременното водене на война на няколко фронта – и със Запада, и с Русия, и в Близкия изток – не е възможно.“
По напълно прагматични причини Анкара също е необходима на Москва. И в Сирия, където позицията на Турция остава определяща в голяма степен, и в Закавказието, и накрая в енергийната сфера. Реанимацията на проекта „Турски поток“ може да стане за Русия ефективен инструмент за натиск върху ръководството на ЕС, без да бърза да дава зелена светлина на друг, стратегически важен за нея газопровод – „Северен поток 2“. „В хода на новото сближаване с Анкара Кремъл получава нов лост за влияние на ситуацията в Близкия изток и в други стратегически региони, и подкопава западната коалиция срещу Русия“, каза пред „Комерсант“ директорът на Центъра за стратегически изследвания и анализи „Русия–Изток-Запад“ Владимир Сотников. /БГНЕС -